Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Vad är egentligen en normal pension?

Många undrar om deras pension är ”normal” i förhållande till vad andra får ut när det gått i pension. Till exempel om den är högre eller lägre i jämförelse med andra som har samma yrke som jag själv. Pensionsmyndigheten har därför utifrån frågan gjort en jämförelse och tagit fram beräkningar på hur stor pensionen kan bli utifrån vad vi arbetar med.

I tabellen har de tittat på de vanligaste yrkena bland kvinnor och män samt hur mycket de tjänar. Sedan har de utgått ifrån medellönen i de olika yrkeskategorierna och gjort beräkningar på hur mycket dessa personer kommer att få i pension. Dels om de väljer att pensionera sig vid 65, dels vid den alternativa pensionsåldern.

Den färskaste tabellen som finns att tillgå gjordes av SCB 2013 visar de 20 vanligaste yrkena efter antal personer. Av dessa är antalsmässigt 66 procent kvinnor och 34 procent män. En dominerande grupp är sjukvårdsanställda, vilket utgör cirka 30 procent. Andra större yrkesgrupper är försäljare, förskollärare och kontorspersonal.

Den andra tabellen visar dels pension vid 65 års ålder, men även vid alternativ pensionsålder för de 10 största kvinnoyrkena i åldern 40-44 år.

Den tredje tabellen visar pension vid samma ålder för de 10 största mansyrkena.

Glöm inte att du alltid kan göra en prognos på minpension.se.

 

10 största kvinnoyrkena i åldrar 40-44 år

10 största mansyrkena i åldrar 40-44 år