Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Pensionsmyndigheten, Riksbanken

Maria Schultz

Vad är premiepension och varför finns den?

Det finns många åsikter kring premiepensionen. En del anser att den ska bort, andra att det är en bra grund och att det är något vi inte klarar oss utan. Så varför existerar den? Det finns en bakgrund och det handlar om en överenskommelse mellan våra politiker om att en del av vår allmänna pension ska placeras i fonder. 

Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten har tidigare gjort ett gästinlägg här på AP7 om samma ämne, men det känns som att vi behöver skriva om det igen då frågan fortfarande är aktuell hos många. I synnerhet nu under orange kuvert-kampanjen är det många som ställer sig undrande till premiepensionen.

Men varför tog man beslutet att en del av vår allmänna pension skulle vara placerad i fonder via premiepensionen?

I början av 1990-talet, närmare bestämt 1994, tog en historisk blocköverskridande politisk kompromiss form. På ena sidan fanns socialdemokraterna som då inte ville ha någon premiepension. De hade ett annat alternativ; att politiker och tjänstemän liksom tidigare skulle bestämma över den allmänna pensionen.

På andra sidan fanns de som förespråkade att den enskilde skulle få styra över en större del och man menade också att ett ökat ekonomiskt ansvar också leder till en bättre förståelse för hur samhällsekonomin fungerar.

Men inget av dessa förslag fick fotfäste, utan istället kom man fram till en kompromiss som innebar att PPM-systemet skapades. 18,5 procent av våra inkomster skulle gå till den allmänna pensionen. Av dessa skulle 16 procent gå till inkomstpensionen och 2,5 procent av lönen fick alla löntagare möjlighet att placera i premiepensionen.

Som Monica Zettervall tidigare skrivit på AP7 var tanken var att premiepensionen skulle vara en ”gas” i den allmänna pensionen och leverera högre värdeutveckling än inkomstpensionen. Förklaringarna till varför man valde att en del av de 18,5 procenten skulle placeras i fonder som premiepension blev därför:

För att kunna investera med mer risk i sparandet. Om du inte tar någon risk i dina placeringar har du heller ingen chans till en bra värdeutveckling. Högre risk ger därför chans till bättre värdeutveckling, men är ingen garanti. Detta i motsats till inkomstpensionen som ju inte investeras i riskfyllda tillgångar utan kan ses som ett tryggare sparande men med en lägre värdeutveckling som följd.

Ökad riskspridning, du kan välja fonder som placerar dina pengar i andra länder och på andra marknader. Du blir då inte bara beroende av demografisk och ekonomisk utveckling i Sverige.

Möjlighet att fatta egna investeringsbeslut. Detta var nog viktigare för vissa partier än andra, men den är en av anledningarna till att det fattades ett politiskt beslut om att en del av din allmänna pension ska placeras i fonder.

Det finns flera fördelar med premiepensionen. En av dem är att den del som finns hos Pensionsmyndigheten är våra egna pengar. Det skiljer sig åt från till exempel inkomstpensionen där de pengar vi betalar in går till morgondagens pensionärer. Där kan man se en risk. Till exempel kan man säga att det finns en problematik med alla gig-arbetare eller personer som följer till exempel FIRE-livsstilen.

Kollar man på premiepensionens framgång har det varit en succé för majoriteten av alla löntagare. Enligt AMF har 99 procent haft en bättre tillväxt på sin premiepension än på sin inkomstpension. Det handlar till och med om så mycket som 1 000-3 000 kronor mer i pension per månad.

Men det finns även positiva saker som att du kan överlåta premiepensionen till din partner,  eller att du har rätten att välja vilka fonder du vill och vilken placeringsriktning du vill ha.

I grunden handlar premiepensionen om samma princip som för allt sparande. Med ränta på ränta-effekt under en rad år uppstår en fantastisk hävstångseffekt. Endast 500 kronor per månad i sparande ger med genomsnittlig utveckling på aktiemarknaden efter 40 år 1,7 miljoner i pensionskapital.

Och man kan nog säga att premiepensionen var en ganska god idé. Den genomsnittliga årliga värdeutveckling sedan starten 1995 är 6,7 procent (2019). Värdeutvecklingen för inkomstpensionen samma tid är 3,0 procent.

Om du inte själv vill välja fonder för din premiepension går det bra att ligga kvar i förvalet AP7 Såfa. Den har låga avgifter, som är viktigt i ett långsiktigt sparande, samt hög förväntad avkastning. Det går när som helst att välja tillbaka till förvalet men också att välja bort det, om du istället föredrar att välja fonder själv.

Pensionsspararna får stora rabatter på avgifterna i fonderna som är med i premiepensionssystemet. Det har Pensionsmyndigheten förhandlat fram. Rabatterna uppgår i genomsnitt till cirka 2/3 av avgifterna och gör att premiepensionen, när den betalas ut, blir drygt 15 procent högre än den skulle ha blivit om man till exempel jämför med ett fondsparande utanför premiepensionssystemet.