Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Vad är riktålder? Hur påverkar det pensionen?

Har du hört talas om det nya begreppet riktålder? Det är en del av de förändringar som nu införs i pensionssystemet. Så här påverkar det dig.

Att medellivslängden ökat och fortsätter att öka påverkar våra pensioner eftersom pengarna då ska räcka längre. För att få högre genomsnittliga pensioner har riksdagen därför nyligen beslutat om förslaget ”En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv”. Vi pratade med Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten för att reda ut vad begreppet riktålder innebär för blivande pensionärer i praktiken.

– Tidigare kan man säga att oavsett när man varit född har vi haft 65 år som en motsvarighet till den nya riktåldern. Nu kommer istället olika generationer ha olika riktåldrar beroende på vilken medellivslängd just den generationen förväntas ha. Det innebär att dagens 35-åringar kan komma att förvänta sig en riktålder på ungefär 70 år, säger Agneta Claesson.

Vad händer när du når riktåldern?
När du tidigast kan börja ta ut allmän pension kommer att beräknas genom att ta din riktålder minus tre år. Även lägsta uttagsåldern kommer alltså att variera beroende av när du är född. Riktåldern kommer också att styra när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, som är delar av grundskyddet, tidigast kan bli aktuella.

Agneta Claesson, informatör vid Pensionsmyndigheten.

– Man ska komma ihåg att även åldern för den lagstadgade rätten att fortsätta arbeta kan komma att höjas successivt. Redan nästa år höjs gränsen till 68 år och från 2023 är det 69 år som gäller. Vad som sedan händer efter 2023 har politikerna ännu inte beslutat om, säger Agneta Claesson.

Förändringarna fasas in
När kommer då systemet med riktåldern börja gälla fullt ut? Riktåldern är en del av ett större paket av förändringar inom pensionssystemet som kommer att genomföras under några års tid framöver. Men viktigt att komma ihåg är att riktåldern endast är ett komplement till de grundläggande principer kring hur stor din pension blir.

– Förutom uttagstidpunkten är det fortfarande livsinkomsten som styr pensionen. Att arbeta vitt, se till att ha en tjänstepension och arbeta så länge som möjligt är det viktigaste för din framtida pension, oavsett riktålder, säger Agneta Claesson.

Vill du se en prognos av just din pension? Omkring 3,7 miljoner svenskar har registrerat sig på minpension.se som nu också till viss del har anpassats efter det nya riksdagsbeslutet.

– Beräkningsmodellen på minpension.se har uppdaterats så att den som exempelvis är född 1975 och framåt inte längre kan välja uttag för allmän pension tidigare än vid 65 års ålder. Det ger en realistisk bild av pensionen och i verktyget kan du se hur mycket du får i pension om du väljer att gå vid olika tidpunkter i livet, säger Agneta Claesson.

Relaterade ämnen