Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Vår värld är full av smutsigt vatten

FN:s havskonferens inleds i New York idag med Sverige och Fiji som värdar. Klimatminister Isabella Lövin säger i en artikel i DN att hon hoppas att den blir den vändpunkt som så desperat behövs. Situationen för världshaven är illa på grund av nedskräpning, utfiske och klimatpåverkan.

Nära kopplat till havsmålet (mål 14) i FN:s Agenda 2030 är mål 6, rent vatten och sanitet. 80 procent av nedsmutsningen i havet kommer från land.

Därför gjorde AP7 tillsammans med SPP, Alecta, Folksam, Sv. Kyrkan, Handelsbanken och East Capital ett åtagande i torsdags inom ramen för Sida-initiativet SISD (Swedish Investors for Sustainable Developement). I linje med principen att arbeta ”source to sea” ska vi som aktiva ägare påverka våra bolag att utveckla sina strategier och arbetssätt för effektivare vattenhantering och bättre vattenrening. Inom SISD kommer gruppen även att titta på möjligheter och hinder för vatteninvesteringar.

I fredags lämnade representanter från arbetsgruppen över åtagandet till Isabella Lövin.

Klimatminister Isabella Lövin, Richard Gröttheim, vd AP7, Britta Burreau, vd KPA, samt Staffan Hansén, vd SPP.