Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Vår värld är full av smutsigt vatten

FN:s havskonferens inleds i New York idag med Sverige och Fiji som värdar. Klimatminister Isabella Lövin säger i en artikel i DN att hon hoppas att den blir den vändpunkt som så desperat behövs. Situationen för världshaven är illa på grund av nedskräpning, utfiske och klimatpåverkan.

Nära kopplat till havsmålet (mål 14) i FN:s Agenda 2030 är mål 6, rent vatten och sanitet. 80 procent av nedsmutsningen i havet kommer från land.

Därför gjorde AP7 tillsammans med SPP, Alecta, Folksam, Sv. Kyrkan, Handelsbanken och East Capital ett åtagande i torsdags inom ramen för Sida-initiativet SISD (Swedish Investors for Sustainable Developement). I linje med principen att arbeta ”source to sea” ska vi som aktiva ägare påverka våra bolag att utveckla sina strategier och arbetssätt för effektivare vattenhantering och bättre vattenrening. Inom SISD kommer gruppen även att titta på möjligheter och hinder för vatteninvesteringar.

I fredags lämnade representanter från arbetsgruppen över åtagandet till Isabella Lövin.

Klimatminister Isabella Lövin, Richard Gröttheim, vd AP7, Britta Burreau, vd KPA, samt Staffan Hansén, vd SPP.

Senaste nytt


Företagens hållbarhetsarbete hotas av ”greenwishing”


Regeln som bäst förklarar ränta-på-ränta

Ränta-på-ränta effekten är något vi pratat om ofta på Förvalt, men det kan inte nog tas upp hur viktig den effekten faktiskt är.


Marknaden kan vara en bra klimattjänare

PRI in Person 2019, som gick av stapeln i Paris i veckan, är den största konferensen för hållbara investeringar som genomförts hittills. Under konferensen kom frågan upp om näringslivet och finanssektorn kommer att kunna lösa klimatproblemen.


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.