Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Våra matvanor anledning till att regnskogar skövlas

Två nya forskningsstudier av Martin Persson och Florence Pendrill, vid Chalmers, visar hur Europas konsumtion direkt kan kopplas till skövling av regnskogar över hela världen. Det handlar om så mycket som en sjättedel av utsläppen från en genomsnittlig diet. Studien har tagits fram genom att man kopplat satellitdata från regnskog, global jordbruksstatistik och data över handelsflöden mellan länder.

Foto: Pok Rie from Pexels


Att det finns kopplingar mellan produktion av vissa livsmedel och skövling av regnskogen är inte en nyhet. Det som är nytt här är i vilken utsträckning skövlingen i tropikerna beror på produktion av livsmedel, och var de olika livsmedelsprodukterna sedan konsumeras.

Enligt forskaren Martin Persson kan man säga att EU importerar avskogning av stora arealer regnskog varje år.
– Vill EU nå klimatmålen måste vi ställa hårdare miljökrav på dem som exporterar livsmedel till EU, säger Martin Persson.

Studierna tar upp olika områden. Den första visar hur expansionen av skosgplantager, jordbruksmark och betesmark skett till bekostnad av regnskog. Det forskarna noterat är att en fjärdel av skövlingen beror på  livsmedelsproduktion. Genom dessa resultat har man i den andra studien kunnat få fram hur stora koldioxidutsläpp som beror på den här produktionen och även var dessa produkter konsumeras.

EU-ländernas siffror blir extra intressanta eftersom att vi är stora livsmedelsimportörer.

Bild: Fördelning av utsläpp från tropisk avskogning, uppdelat per region och de olika produkter som driver avskogningen. Källa: Global Environmental Change

 

– Nu när kopplingen mellan livsmedel och avskogning gjorts tydlig bör man diskutera möjligheten för EU införa liknande regelverk för import av livsmedel. Avskogningen måste helt enkelt kosta extra för producenten. Om man samtidigt ger tropiska länder stöd i arbetet med att skydda skog och ger bönder alternativ till avskogning för att öka produktionen, kan man ha en stor påverkan, säger Florence Pendrill.

Båda studierna visar att det är skillnad mellan olika länder i EU. Tar vi till exempel Sveriges påverkan så kommer 12 miljoner ton utsläpp av växthusgaser från internationella transporter som flyg, fartyg, lastbil och tåg. Resultat visar att Sverige var under 2016 ansvarig för strax under 3 miljoner ton växthusgaser för varor som antingen lossades i Sverige eller utgick ifrån svenska hamnar.

Forskarna menar att det finns stora möjligheter för EU att agera på den här informationen. Man kan göra något åt sin egen klimatpåverkan genom att påverka hur produktionen går till. Inte minst är folkopinionen viktig i sådana här frågor.

Läs studierna här:
Deforestation displaced: trade in forest-risk commodities and the prospects for a global forest transition, Environmental Research Letters

Agricultural and forestry trade drives large share of tropical deforestation emissions. Global Environmental Change