Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Varför finns premiepensionen egentligen?

”För många fonder att välja mellan. Svårbegripligt och krångligt för den som inte är insatt i fondsparande” eller ”möjlighet till högre värdeutveckling på pengarna och dessutom stor valfrihet för den som vill”.

I dag gästbloggar Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten om varför det beslutades att vi överhuvudtaget skulle ha en del av vår allmänna pension placerad i fonder via premiepensionen.

 

 

Det finns många åsikter om premiepensionen. Vissa undrar om vi ska ha den kvar och vissa tycker att vi inte klarar oss utan den. Jag tänkte berätta lite kring bakgrunden till att våra politiker gemensamt kom överens om att en del av vår allmänna pension ska placeras i fonder.

Tänk dig representanter från socialdemokraterna och allianspartierna. Och att de sitter i förhandling om det svenska pensionssystemet. Detta skedde i början av 1990-talet. Det de gemensamt kunde komma överens om, efter givande och tagande som det ju alltid är i en förhandling, var att 18,5 procent av våra inkomster* skulle gå till den allmänna pensionen. Av dessa skulle 16 procent gå till inkomstpensionen, som bland annat påverkas av inkomsternas utveckling i Sverige. De övriga 2,5 procenten skulle gå till premiepensionen och placeras i fonder. Tanken var att premiepensionen skulle vara en ”gas” i den allmänna pensionen och leverera högre värdeutveckling än inkomstpensionen. Förklaringarna till varför man valde att en del av de 18,5 procenten skulle placeras i fonder som premiepension blev därför:

För att kunna investera med mer risk i sparandet. Om du inte tar någon risk i dina placeringar har du heller ingen chans till en bra värdeutveckling. Högre risk ger därför chans till bättre värdeutveckling, men är ingen garanti. Detta i motsats till inkomstpensionen som ju inte investeras i riskfyllda tillgångar utan kan ses som ett tryggare sparande men med en lägre värdeutveckling som följd.

Ökad riskspridning, du kan välja fonder som placerar dina pengar i andra länder och på andra marknader. Du blir då inte bara beroende av demografisk och ekonomisk utveckling i Sverige.

Möjlighet att fatta egna investeringsbeslut. Detta var nog viktigare för vissa partier än andra, men den är en av anledningarna till att det fattades ett politiskt beslut om att en del av din allmänna pension ska placeras i fonder.

Då undrar du säkert om våra politiker hade rätt om det där med ”gas”? Hittills har det blivit som det var tänkt. Premiepensionens genomsnittliga årliga värdeutveckling sedan start är 6,7 procent (2017). Värdeutvecklingen för inkomstpensionen samma tid är 3,0 procent.

Om du inte själv vill välja fonder för din premiepension går det bra att ligga kvar i förvalet AP7 Såfa. Den har låga avgifter, som är viktigt i ett långsiktigt sparande, samt hög förväntad avkastning. Det går när som helst att välja tillbaka till förvalet men också att välja bort det, om du istället föredrar att välja fonder själv.

Pensionsspararna får stora rabatter på avgifterna i fonderna som är med i premiepensionssystemet. Det är vi på Pensionsmyndigheten som har förhandlat fram dessa. Rabatterna uppgår i genomsnitt till cirka 2/3 av avgifterna och gör att premiepensionen, när den betalas ut, blir drygt 15 procent högre än den skulle ha blivit om man till exempel jämför med ett fondsparande utanför premiepensionssystemet.

Med det sagt så lägger jag mig inte i den politiska debatt som fortfarande pågår kring premiepensionen och systemets framtid. Hoppas dock att jag har spridit ett ljus kring varför politikerna kom överens om att vi överhuvudtaget skulle ha en del av vår allmänna pension placerad i fonder via premiepensionen.

Monica Zettervall, Pensionsexpert på Pensionsmyndigheten

*Högsta inkomst för intjänande till allmän pension år 2017 är 41 359 kronor per månad. Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 38 438 kronor per månad (2017).