Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Hur kan kapitalet stötta SDG 6? Vatten-seminarium 9 oktober

En global färskvattenkris är ett av de största hoten mot världsekonomin där följdeffekterna på kapitalmarknaden kan bli betydande. Kopplingen till vad investerare kan göra för att begränsa risken har däremot inte varit lika tydliga.

Vilken roll kan institutionellt kapital spela för att bidra genom att finansiera lösningar, uppfylla investeringsbehov samt påverka bolag i riktning mot FN:s sjätte globala mål: Rent vatten och sanitet?

Det kommer diskuteras den 9 oktober på Swesif-seminariet ”Vatten som investering”.

https://swesif.org/event/9-oktober-vatten-som-investering
Seminariet kommer även att webbsändas.

Trots att stora framsteg gjorts för att uppfylla det sjätte globala målet saknar miljarder människor fortfarande säkert vatten och grundläggande sanitet – en utmaning som kommer att kräva betydande investeringar och stora omställningar inom många bolag. På seminariet berörs flera olika perspektiv på utmaningarna vi står inför kring färskvatten.

 

Mikael Lindh Hök