Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Vattenseminarium del 2 – Investera i ”blå”-aktier, lösningen på SDG6?

Att investera i vattenaktier på börsen, är det lönsamt och lösningen för att vi ska uppnå FN:s sjätte globala mål: Rent vatten och sanitet? Det var en av frågorna på seminariet ”Vatten som investering” som hölls av Swesif och Sjunde AP-fonden den 9 oktober. Den irländske fondförvaltaren KBI Global Investors beskrev möjligheterna att investera i ”blå”-aktier. 

Tre inbjudna talare avhandlade tre aspekter kring vatten. Tytti Kaasinen på Sustainalytics beskrev påverkan på bolag i vattenfrågor. Svenskt Vattens VD Pär Dalheim diskuterade utmaningarna kring investeringar i de svenska VA-infrastrukturen.

Noel O’Halloran, Chief investment officer på den irländske fondförvaltaren KBI Global Investors beskrev möjligheterna att investera i ”blå”-aktier. KBI Global Investors förvaltar KBIGI 1 000 miljoner euro inom sin Water Strategy-aktieportfölj. Där ingår enbart bolag verksamma inom vattenförsörjning, vatteninfrastruktur och vattenteknik.

Vattnet är den mest kritiska resursen på vår planet och läget förvärras stadigt, konstaterade O’Halloran. Utbudet av vatten är konstant, medan efterfrågan ökar i takt med befolkningstillväxten.

”Endast 1 procent av allt vatten är tillgängligt för användning och av den procenten används hela 70 procent av jordbruket, 20 procent av industrin och resterande 10 procent av oss människor. För att hantera vattenbrist borde jordbruket och industrin därmed vara i fokus, och till sist förbrukningen på individnivå. För oss som människor är det lätt att börja i andra änden med oss själva.”

Som investerare ser KBIGI bristen på vatten som en investeringsmöjlighet eftersom det kommer att krävas stora investeringar för att säkra tillgången till vatten för världens befolkning. Utöver minskat utbud och ökad efterfrågan på vatten ser Noel O’Halloran ökade regleringar, ökade investeringar i infrastruktur och nya tekniska lösningar som trender som gynnar investeringar nu och i framtiden.

”De bolag vi har identifierat är verksamma med lösningar på detta – det handlar om bolag inom infrastruktur och teknologi. Den stora lösningen när det kommer till vatten är inom återanvändning och många av våra portföljbolag har starka teknologier inom det området. Vi försöker också genom dialog påverka bolagen att minska sin vattenförbrukning.”

KBIGI har definierat ett särskilt ”hållbart investeringsuniversum” med 160 aktier inom utilities, infrastruktur och teknologi. Det har inte funnits anledning att göra avkall på avkastningen då det visat sig att dessa hållbara investeringar levererat bra avkastning jämfört med den globala aktiemarknaden.

Noel O’Halloran ser också stora möjligheter när det gäller påverkan på bolagen och berättar att de har interagerat med 33 av bolagen globalt under den senaste 12-månadersperioden.

”Vi har följt upp detta engagemang och vi har definitivt lyckats påverka, antingen på egen hand eller tillsammans med andra aktörer. Det är ett kraftfullt verktyg och ska inte underskattas. Ju mer vi som investerare går samman, exempelvis i den här typen av forum, desto mer lyssnar bolagen.”

Avslutningsvis konstaterade Noel O’Halloran att politiker och företagsledare i Davos de senaste tre–fyra åren börjat lista vatten som en av de fem största globala riskerna, en insikt som inte ska underskattas.

 

Läs övriga delar från seminariet och om vårt temaarbete kring vatten: