Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Vd-rapport från New York Climate Week

AP7:s vd, Richard Gröttheim, har i dagarna tillsammans med Sida deltagit i intressanta diskussioner i New York på Climate week. Samtalen fokuserade på hur kapitalmarknaden genom investeringar kan bidra till FN:s globala mål. Richard Gröttheim erhöll även pris av Responsible Asset Allocator Initiative, RAAI, som utsett AP7 till en av världens 30 mest ansvarstagande kapitalförvaltare.


En av panelerna var arrangerad av CFA NY under rubriken ”GISD Finance in action for sustainable development”. GISD står för Global Investors for Sustainable Development vilket AP7 varit delaktig i sedan det grundades 2019. Syftet med GISD är att det ska ge kapital till de globala målen genom nya investeringar och inspirera till ägarstyrning i linje med FNs 17 hållbarhetsmål.

Under gårdagen diskuterades vad GISD åstadkommit så här långt men också hur man kan skala upp finansieringen och investeringarna framöver för att nå FNs hållbarhetsmål, SDG. Förutom Richard Gröttheim så deltog från Sverige även Carin Jämtin, Generaldirektör för Sida. Utöver det även representanter för bankjätten Citibank och obligationsjätten PIMCO samt holländska APG och kanadensiska CDPQ.

Utöver samtalen inom GISD ordnade Sida ett rundabordssamtal på den svenska FN representationen under rubriken ”Advancing sustainable investing in developing ecomomies”. Deltagare var ett antal FN organ såsom UNDESA och UNDP samt representanter från Nigeria, Bank of America, CDPQ och Citibank. En mycket spännande diskussion kring hur en obligation med avstamp i de globala målen kan vara lämpligt verktyg för att finansiera klimat och sociala investeringar i utvecklingsländer.