Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Vi äger allt utom bolagen vi svartlistar

Följer man debatten om hållbara och ansvarsfulla investeringar får man ibland känslan att det skulle finnas en strategi som är bättre än alla andra. Den bästa strategin, helt enkelt – oavsett investerarens uppdrag och förvaltningsstrategi.

Så är det inte.

Strategierna för kapitalförvaltning och hållbarhet går hand i hand. För AP7 är riskspridning och låga avgifter två ledstjärnor i förvaltningen. Därför köper vi hela aktiemarknaden, snarare än att välja ut en liten grupp enskilda bolag som ska vara bättre än andra.

Samma synsätt genomsyrar vår ägarstyrning. Tillsammans med andra ägare som liknar oss försöker vi definiera hållbara spelregler för hela marknaden och förmå våra bolag att följa dem, snarare än att välja ut en liten grupp av bolag som ska bli bättre än alla andra.

Mer konkret köper vi alla bolag som ingår i indexet MSCI ACWI. Det sprider risken globalt över 2600 bolag och sänker kostnaderna till ett minimum. Enda undantaget utgörs av de bolag vi svartlistar för att verksamheten bedrivs i strid med internationella normer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption.

Genom att sälja dessa bolag och förklara varför, försöker vi förmå dem att respektera de internationella överenskommelserna. Målet är att de ska anpassa verksamheten och att vi ska kunna köpa dem igen.

Här hittar du en färsk lista över bolag vi har svartlistat. Nästa uppdatering kommer om halvår.

Johan Florén