Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Vi blir lyckliga av att spendera pengar på andra

 Idag gästbloggar Christina Söderberg, Sparekonom på Compricer hos oss. I sitt inlägg lyfter hon frågan ” Varför tror vi att vi blir lyckligare av att spendera pengar på oss själva?”. Studier och experiment visar nämligen det motsatta.

Christina (2)

Pengar som spenderas på andra ger oss mer lycka än pengar vi spenderar på oss själva. De flesta av oss tror däremot att vi blir lyckligare av att spendera pengar på oss själva istället för på andra vilket inte är sant.

Många studier visar på att vi blir lyckligare av att spendera pengar på andra än på oss själva. Människor som spenderar större andel av sin inkomst på andra eller ger till välgörenhet är lyckligare än de som spenderar allt på sig själva.

Även tanken på vad vi ska göra med våra pengar eller vad vi har gjort med pengarna visar på liknande resultat. Kanadensiska och ugandiska studenter som tänkte tillbaka på tidpunkter då de varit generösa mot andra kände sig lyckligare än de som tänkte tillbaka på när de hade spenderat pengar på sig själva enligt en studie.

Varför fungerar vi så?
Genom att ge till andra mår vi bra eftersom det främjar vår syn på oss själva som ansvariga och givande människor. Vi bygger och cementerar våra sociala band med andra genom att spendera pengar på dem. Och eftersom ”att bygga sociala band” är och har varit en mycket viktig del av vår överlevnad och välmående så mår vi bra när vi gör det.

Varför tror vi att vi blir lyckligare av att spendera pengar på oss själva?
Blotta åsynen av pengar gör oss människor själviska. Mängder av studier visar på att vi, vid närvaro av pengar, blir mindre benägna att hjälpa andra, blir mindre benägna att skänka till välgörenhet och blir mindre benägna att umgås och samarbeta med andra. Begreppet pengar ökar vår önskan efter individualitet och separation från andra.

I ett experiment, för att testa teorin, fick deltagarna på ett universitet avkoda fraser i ett labb. För hälften av deltagarna handlade fraserna om ämnen relaterade till pengar och för hälften om andra ämnen. På vägen ut ur labbet fick deltagarna veta att universitetet samlade in pengar till en fond och att det fanns en låda utanför för dem att donera, om de så ville. Resultaten visade att de som omedvetet hade tänkt på pengar donerade mindre.

Det är alltså på grund av detta som vi tror att vi blir lyckligare av att spendera pengar på oss själva istället för att ge till andra.

Så vill ni fokusera på er lycka och samtidigt vara själviska – var givmilda!

Christina Söderber
Compricers sparekonom