Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: iStock

Maria Schultz

Vilken åldersgrupp tror du är bäst på hållbara val?

Det är 55-64-åringarna som är bäst på klimatsmarta val i vardagen. De yngre är desto mer aktiva när det kommer till att ställa krav på arbetsgivare och visa engagemang.

Man skulle kunna tro att det är de yngre som är bäst på att köpa lokalproducerat, återvinna och minska sin energianvändning, men i en undersökning från konsultbolaget Deloitte är det alltså personer mellan 55-64 år som är bäst.

– Millennials är de som på ett övergripande plan är mest aktiva när det kommer till att integrera hållbarhet i sina liv. En stor andel av de som i undersökningen kategoriseras som ”standard setters” när det kommer till att ställa krav på arbetsgivare och engagera sig politiskt i klimatfrågan tillhör denna generation. Men när det kommer till dagliga vanor och köpbeslut ser vi ett större engagemang bland äldre respondenter, säger Joakim Torbjörn, partner på Deloitte.

Studien Sustainable Actions Index undersöker hur människors inställning till klimatet påverkar hur de lever sina liv och vad de gör för att bekämpa klimatförändringar. Den visar också hur olika generationer väljer att ta i hållbarhet i sin vardag och i yrkeslivet.

Tittar man närmare på engagemanget  på arbetsplatsen så är det generationen Millenials, alltså personer födda mellan 1981-1996, som är mest framträdande. Åldersgruppen, 42 procent, är mer benägen att välja till exempel arbetsgivare utifrån hållbarhetsprofil. De som är äldre har inte samma fokus, endast 9 procent av de som är över 55 år är engagerade i hållbarhetsfrågor på jobbet.

– Den relativa bristen på ”standard setters” inom hållbarhet på arbetsplatsen över 55 år är oroande med tanke på att en stor andel av de som sitter i ledande positioner tillhör denna åldersgrupp, säger Joakim Torbjörn.

Gå man ännu lägre ner i åldrarna så blir klimatfrågan mer politisk. Generation Z, personer födda mellan 1997-2012, tillhör den gruppen som visar störst samhällsengagemang. Men de är inte lika aktiva att driva hållbarhetsfrågor på jobbet, eller att göra klimatsmarta val i vardagen.

– Detta kan delvis bero på begränsande omständigheter. Många av de val man kan göra i hemmet – exempelvis att köpa energi från förnybara källor – kanske inte är tillgängliga eller lönsamma för de yngsta respondenterna. Många under 25 år befinner sig också i ett tidigt skede i karriären och kan därför uppleva sin möjlighet att påverka hur deras arbetsgivare jobbar med hållbarhetsfrågor som begränsad, säger Joakim Torbjörn.

Så gjordes studien: 23 000 respondenter i 23 länder deltog i undersökningen. Studien genomfördes i september 2021 som en del av Deloittes Global State of the Consumer Tracker.