Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Peter

Vissa vet att de vet, andra vet inte att de inte vet

Premiepensionssystemet är bra! Det ger oss möjlighet att själva påverka en del av vår statliga pension. Vi kan anpassa vår riskaptit och styra över vad pengarna ska investeras i samt vem vi vill ska förvalta våra pengar.

En fråga som vi dock i större utsträckning borde fråga oss själva när det kommer till premiepensionen är ”Vad vet jag?”.

Anders Anderson vid Swedish House of Finance har, tillsammans med David T. Robinson vid Duke University, gjort en studie kring hur vår egen självbild påverkar de val vi gör kring premiepensionen. Deltagarna i studien kunde placeras i tre kategorier utifrån sina kunskaper om kapitalförvaltning och hur de själva uppfattar sin kunskap,

1.       De som vet att de vet.

2.       De som vet att de inte vet.

3.       De som inte vet att de inte vet.

De som vet att de vet gör ofta informerade val och har hög kunskap. De fattar i större utsträckning sina beslut baserat på avgiftsnivåer än på historisk avkastning samt förlitar sig mindre på rådgivare och experter. Gruppen har kommit ut väl i systemet, vilket ju är bra, då denna grupp är den mest insatta och intresserade.

De som vet att de inte vet har självinsikt nog att förstå att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna fatta egna bra val gällande sin pension. De tenderar därför att ligga kvar i förvalet, AP7 Såfa. Det är betryggande eftersom det är precis vad förvalet är till för! Även denna grupp har haft en bra utveckling på sin premiepension.

Den sista gruppen, de som inte vet att de inte vet, har det lite knepigare. De har en övertro på sin kunskap om kapitalförvaltning. De tittar oftare på historisk avkastning för att fatta investeringsbeslut och tar oftare hjälp av rådgivare. För denna grupp har utvecklingen inte varit lika gynnsam och dessutom betalar de mer i avgifter än de andra två grupperna.

Med denna studie i ryggen bör vi alla ta oss en funderare på hur god vår kunskap om kapitalförvaltning är, vad vi egentligen har för självkännedom och vad som påverkar oss när vi fattar beslut. Om inte annat så kanske vår självkännedom ökar lite bara genom att fundera kring detta.

Här hittar du studien om du vill läsa mer!

Peter Schlegel