Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Women´s Finance Day på Handels       

När jag klev innanför portarna på Handels i Stockholm igår slogs jag av att det var en brokig skara studenter som satt med sina laptops och arbetade i ljusgården – det var mångkulturellt och en relativt jämn fördelning mellan unga män och kvinnor.

Trots det visar forskning på en obalans mellan könen i förvaltningsbranschen. State Streets undersökning Addressing Gender Folklore visar till och med att det finns stora klyftor mellan könen i branschen, till exempel är det endast 7 procent som är kvinnor bland portföljförvaltarna.

Här har vi en konflikt! Och det finns förmodligen ingen enkel lösning, men en sanning borde vara att det är färre unga kvinnor än män som väljer finansiering som inriktning redan på högskole- och universitetsnivå. Varför är det så?

Som ett led i förhoppningen om att öka närvaron av kvalificerade kvinnor i förvaltningsbranschen tog vi, tillsammans med de andra AP-fonderna, tillfället i akt och höll i en inspirationslunch för unga kvinnliga studenter på Handels.

wfd-publik

Intresset var stort och hörsalen fylldes snabbt. Det var bra stämning och många nyfikna studenter som hade bra frågor och ville ta del av tips och coachning från kvinnor i finansbranschen.

Ett av budskapen till studenterna var att man inte behöver arbeta dygnet runt och jämt och ständigt vara tillgänglig.

Ingrid Albinsson, vice vd på AP7 berättade att AP7 medvetet arbetat med jämställdhet och mångfald under ett antal år. Något som lett till att det idag är en jämn fördelning mellan män och kvinnor, både inom organisationen och i styrelsen.

En viktig del i det arbetet har varit att på olika sätt underlätta och möjliggöra för att det ska gå att kombinera familjeliv och fritidsintressen med ett utmanande arbete i förvaltningsbranschen.

ingrid-wfd

Medverkade på lunchen från AP-fonderna gjorde Claudia Stanghellini AP3, Malin Säfweräng AP6, Ingrid Albinsson AP7, Helen Idenstedt AP1, Katarina Ahlstedt AP4 och Zorica Bodiroza Ap3 modererade. Foto Johan Olsson.

Inspirationslunchen hölls i samband med att skolan för tionde gången arrangerade Women´s Finance Day. Ett initiativ som kändes att det var helt rätt, speciellt när vi vet att att mångfald påverkar investeringsbeslut och resultat till det bättre!

Louise Svensson