Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Kategori: Hållbarhet

Omöjligt förverkliga en global koldioxidskatt

Om målet för Parisavtalet ska kunna nås krävs det att företagen riktar om till storskalig produktion, innovation och specialisering. Men för att de skunna bidra med det behövs det åtgärder inom politik och näringsliv. Det visar en ny rapport från Sjunde AP-fonden, Internationella Handelskammaren Sweden och 2050 Consulting.   Debatten om en global koldioxidskatt har diskuterats…

 / AP7  / Hållbarhet  / Kapitalförvaltning  / Omvärld

Hållbara finanser – möjligheter och ansvar

Finanssektorn står inför en rad utmaningar när det gäller hållbarhet, men minst lika stora möjligheter. Ska fonder sälja av problematiska aktiebolag eller stanna kvar för att påverka? Hur långt sträcker sig kapitalägares klimatansvar, enligt lagkrav och enligt samhällets förväntan? Det kommer att diskuteras på konferensen Hållbara finanser under torsdagen den 7 februari. Från AP7 kommer…

 / AP7  / Hållbarhet  / Kapitalförvaltning  / Omvärld

OECD: Teknikutvecklingen måste öka radikalt om vi ska nå klimatmålen

Tre av världens största organisationer, OECD, FN och Världsbanken, har i en ny gemensam rapport ”Futures-Rethinking Infrastructure” gått ut och uppmanat ledarna i G20-länderna att vidta mer radikala åtgärder för att främja tekniska uppfinningar och innovationer för att nå klimatmålen. De varnar att om inte detta görs omgående kommer 2-gradersmålet inte att nås. Enligt rapporten…

 / AP7  / Hållbarhet  / Kapitalförvaltning  / Omvärld

Tio snabba med Framtidsfeministen Sandra Bourboun

Hon är 33 år och driver den uppskattade sajten Framtidsfeministen och var först i världen med att investera i svenska jämställda bolag. Sandra Bourbon startade Framtidsfeministen för att jämställdheten går för långsamt. Därför dissar hon gubbstyrda bolag och kämpar för att locka fler kvinnor till börsen. Förvalt ville känna pulsen på Sandra och passade på att…

 / Ekonomi för soffliggare  / Hållbarhet  / Latsmarta val  / Omvärld  / Premiepension