Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7:s ESG arbete för en hållbar utveckling

AP7:s löfte till spararna är att genom vår kapitalförvaltning skapa god avkastning på ett ansvarsfullt sätt.

I vårt arbete beaktar vi ansvarsfull bolagsstyrning och ESG sett till miljö och socialt ansvar. Här nedan har vi samlat vårt arbete kring ESG samt hur vi jobbar med ansvarsfulla investeringar.

Som långsiktig och global investerare i fler än 3 000 bolag världen över kan vi göra störst nytta genom att vara en aktiv ägare och att investera i bolag som erbjuder lösningar på ESG utmaningar såsom klimatförändring, biologisk mångfald och arbetsvillkor.

Klimatomställningen är en av de mest angelägna hållbarhetsfrågorna i vår tid. Därför gör vi särskilda ansträngningar med det övergripande målet att sänka de globala utsläppen.