Hoppa till innehållet
ap7 logo
AP7 Aktiefond
501.69
AP7 Räntefond
112.45

Hållbarhet

AP7 är en universell och evig ägare. Förvaltningsstrategin är att vi köper hela marknaden och vi köper inte för att sälja. För spararna ger den kombinationen hög diversifiering och låga avgifter. Det är värden som gör stor skillnad för spararna på 40–50 års sikt.

Förvaltningsstrategin påverkar vårt ägarstyrningsarbete. Med innehav i över 3 000 bolag över hela världen kan vi som ägare agera på bred front och lång sikt, med hela marknadens bästa för ögonen. För oss betyder hållbarhet bland annat att vi har lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Om vi maximerar dagens pensioner på bekostnad av framtida sparares pensioner har vi inte tagit det ansvaret.

Ett hållbart samhälle gynnas av en effektiv och välfungerande marknad som kan sätta rätt pris på de risker som finns, exempelvis relaterade till utsläpp av koldioxid eller brist på färskvatten. Som universell ägare får vi del av hela marknadens värdetillväxt, men vi får också del av hela marknadens problem, vilket i sig kan vara en möjlighet. Därför försöker vi göra en övergripande analys och främst påverka ur ett systemperspektiv.

Tillsammans med andra ägare formulerar vi spelregler som stärker hela marknaden och arbetar för att bolagen ska följa reglerna. Styrningen av bolagen sker både genom röstning på bolagsstämmor och direkta dialoger med utvalda företag och branscher i angelägna frågor. Svartlistning är ytterligare ett påverkansverktyg som bygger på att vi säljer av bolag som bryter mot bland annat internationella miljö- och människorättskonventioner och därefter offentliggör bolagsnamn och uteslutningsgrund.

I takt med att fler investerare följer vår modell förstärks effekten och trycket på bolagen ökar. Ett annat sätt att bidra till en hållbar utveckling är att sprida kunskaper i branschen om hållbarhetsfrågor och investeringar. Bland annat av det skälet började vi under 2014 arbeta med fördjupningsteman. Vi har inga kommersiella intressen och inga affärshemligheter, utan kan verka i en open source-anda.