Hoppa till innehållet
ap7 logo

ESG nyheter

AP7:s löfte till spararna är att genom vår kapitalförvaltning skapa god avkastning på ett ansvarsfullt sätt. Här samlar vi ESG nyheter kring vårt arbete med ansvarsfull bolagsstyrning och hållbarhet sett till miljö och socialt ansvar.

Som långsiktig och global investerare kan vi göra störst nytta genom att vara en aktiv ägare i samarbeten världen över och att investera i bolag som erbjuder lösningar på hållbarhetsutmaningar såsom klimatförändring, biologisk mångfald och arbetsvillkor. Klimatomställningen är en av de mest angelägna hållbarhetsfrågorna i vår tid. Därför gör vi särskilda ansträngningar med det övergripande målet att sänka de globala utsläppen.

ESG Nyheter

2022-12-01

3 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 104 bolag svartlistade

Per den 1 december 2022 tillkommer 3 nya bolag på AP7:s svarta lista. Varav ett bolag svartlistas baserat på involvering inom kärnvapen. Två bolag är svartlistade på grund av att de inte agerar i linje med Parisavtalet genom storskalig verksamhet inom kolindustrin utan trovärdiga klimatomställningsplaner. Ett bolag har avförts från listan. Totalt är 104 företag svartlistade…

3 new companies on AP7’s blacklist – a total of 104 companies blacklisted

As of December 1, 2022, 3 new companies will be added to AP7’s blacklist. One company is blacklisted due to involvement in nuclear weapons. Two companies are blacklisted because they do not act in line with the Paris Agreement due to large-scale coal operations without credible conversion plans. One company has been removed from the…

2022-11-29

AP7 tar Activision och Microsoft inför rätta

I ett rättsfall i USA har AP7 stämt Activision, dess styrelse och Microsoft i samband med Microsofts föreslagna förvärv av Activision. Bakgrunden är att processen kring förvärvet, såväl som budet och villkoren, inte har skett korrekt utan missgynnat Activisions aktieägare vilket inkluderar AP7 och våra sparare. År 2021 blev Activision och dess vd involverade i ett…

2022-11-22

Svenska folket anser att pensionsfonder ska beakta ESG men tvekar på effekten

En stor majoritet av svenskar tycker att AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik i förvaltningen av pensionerna. Det ligger i linje med hur AP-fonderna styrs enlig lag idag. Men det råder en kluven bild över tron att pensionsfonder kan påverka företag inom ESG. Det framgår av en undersökning Kantar Sifo har gjort åt AP7.…

2022-11-09

Paris Aligned Asset Owners publicerar Progress Report

Paris Aligned Asset Owners (PAAO) har publicerat sin första Progress Report. I rapporten visas de steg som tagits av kapitalägare för att nå nettonollmål. PAAO är ett initiativ bestående av 57 kapitalägare som förvaltar över 3,3 biljoner USD. Gemensamt har kapitalägarna åtagit sig att stödja målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 eller tidigare. PAAO:s…

2022-10-20

Investerare tar Volkswagen till domstol

(For English version please read joint press release at: Investors turn to courts after VW withholds climate lobbying details) Volkswagen har vid upprepade tillfällen motarbetat förslag från aktieägare om transparens kring klimatlobbying. AP7, Church of England Pensions Board, danska AkademikerPension samt AP2, AP3 och AP4 tar därför bolaget till tysk domstol för att utreda minoritetsägares…

2022-09-26

DN Debatt – Ägarnas jobb är att ställa om utsläppsbolag

Kapitalägare har en viktig roll för att uppnå förändring hos utsläppsbolag. Det skriver Richard Gröttheim och Johan Florén, vd respektive chef ESG och Kommunikation på AP7, i nedanstående debattartikel på DN Debatt 26 september.   Ägarnas jobb är att ställa om utsläppsbolag Valrörelsen är över. Efter en sommar med extremväder och bränder runt om i världen…

Owners can put pressure on high-emitting companies to adapt

Asset owners have an important role in achieving change in high-emitting companies. Today, 26th of September, Richard Gröttheim and Johan Florén, CEO and head of ESG and Communications at AP7, publish the following opinion piece in the Swedish daily DN Debatt.   Owners can put pressure on high-emitting companies to adapt The Swedish election campaign is over. After…

2022-07-11

AP7 lämnar in motion till Teslas årsstämma beträffande arbetsrättigheter

AP7 är delaktig i att lämna in en motion till Teslas årsstämma tillsammans med Nia Impact Capital för att stärka arbetstagarnas rättigheter inom bolaget.  Stämmoförslaget, som leds av Nia Impact Capital, kommer att tas upp till Teslas årsstämma för tredje året i rad. Förslaget, med målet att stärka arbetstagarnas rättigheter, har tidigare år fått 27…

AP7 co-files shareholder resolution at Tesla AGM

AP7 co-files shareholder resolution at Tesla AGM together with Nia Impact Capital to strengthen workers’ rights.   The shareholder resolution, led by Nia Impact Capital, will be brought to Tesla’s AGM for the third consecutive year. The proposal, which seeks to strengthen workers’ rights, gained 27% of votes in 2020 and 45% of votes in 2021.…

2022-06-21

AP7:s klimathandlingsplan för att bidra till nettonollutsläpp 2050

AP7 publicerar handlingsplan för att bidra till att nå nettonollutsläpp globalt senast 2050. AP7:s uppdrag, att skapa god avkastning åt våra sparare, är beroende av implementeringen av Parisavtalet och av en långsiktigt hållbar global utveckling. Målet om globala nettonollutsläpp till år 2050 ställer höga krav. Med vår klimathandlingsplan vill vi tydliggöra vår avsikt att vara en positiv…

2022-06-01

14 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 102 bolag svartlistade

Per den 1 juni 2022 tillkommer 14 nya bolag på AP7:s svarta lista. Samtliga nya bolag är svartlistade på grund av att de agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet eller oljesandsutvinning utan trovärdiga omställningsplaner. Totalt är 102 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni…

14 new companies on AP7’s blacklist – a total of 102 companies blacklisted

As of June 1, 2022, 14 new companies will be added to AP7’s blacklist. All new companies are blacklisted because they do not act in line with the Paris Agreement due to large-scale coal operations or oil sands extraction without credible transition plans. A total of 102 companies are blacklisted and excluded from the fund’s investment universe.…

2022-04-07

Rapport – hur förbättrar vi mätningen av impact-investeringar?

KBI Global Investors och AP7 har publicerat rapporten Improving measurement of Impact in listed equity. I rapporten, som omfattar tre års studier, har KBIGI och AP7 arbetat för att utveckla metoder och mätetal för att mäta effekten av investeringar i börsnoterade vattenrelaterade aktier. Några av slutsatserna från rapporten är att det finns stora utmaningar i att…

2022-04-04

AP7 sätter press på tysk bilindustri och fossilbolag i Australien

AP7 har lagt aktieägarförslag i de australiensiska fossilbolagen Woodside och Santos samt i tyska Volkswagen. Gemensamt i förslagen är krav på ökad transparens kring att bolagens klimatlobbying sker i linje med Parisavtalet. Förslag till ändrad bolagsordning i Volkswagen AP7 har tillsammans med Church of England Pensions Board och fem andra investerare lagt förslag på ändring i…

2022-03-22

Världsvattendagen – mäta vatten viktigt för investerare

Att kunna mäta företags påverkan på vatten och beroende av vatten är avgörande för att hjälpa till att driva investeringar till framtidens tekniker och de platser där de behövs som mest. Det skriver vi tillsammans med Impax Asset Management i en artikel publicerad i Responsible Investor i dag på Världsvattendagen den 22 mars. Kärnfrågan är huruvida nya globala standarder kring…

2022-03-16

TNFD lansering av ramverk för naturrelaterade risker

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där AP7 är del av styrgruppen, har lanserat  en betaversion av ramverket för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker.  Ramverket har för avsikt att med bred förankring integrera naturrelaterad risk- och möjlighetsanalys i företags strategiarbete och i finansiella beslutsfattanden. TNFD inriktar sig på hur företag påverkas av, såväl som hur de…

2022-03-14

AP7 lanserar standard för ansvarstagande klimatlobbying

AP7 har tillsammans med BNP Paribas Asset Management och the Church of England Pensions Board tagit fram en standard för ansvarstagande klimatlobbying; The Global Standard on Responsible Climate Lobbying. Standarden är framtagen med stöd från globala investerarnätverk. Standarden för ansvarsfull klimatlobbying lägger grunden för enhetliga investerarförväntningar på företag för att säkerställa att deras lobbyverksamhet och politiska engagemang är i linje…

2022-02-23

AP7 års- och hållbarhetsredovisning 2021

AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är nu publicerade English version to come. I AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021  beskrivs kapitalförvaltningen och vårt ägarstyrningsarbete under året som gått. – Det är svårt att förutspå marknadernas utveckling på såväl kort som medellång sikt, men oavsett är jag övertygad om värdet av grunden för vår strategi: långsiktighet, låga avgifter…

2021-12-15

Replik på kritik mot AP7 svartlistning – Hållbarhet en del av AP7:s uppdrag

I en ledare den 13 december riktar Dagens Industris ledarsida kritik mot att hållbarhet har fått för stort utrymme hos AP7 och andra investerare. Kritiken tog avstamp i AP7:s svartlistning av det finländska företaget Wärtsilä. Nedan är svar på kritiken från Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning, publicerat på di.se 14 december. https://www.di.se/debatt/replik-hallbarhet-en-del-av-ap7-s-uppdrag/ Hållbarhet en del av AP7:s uppdrag…

2021-12-08

Sju nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 93 bolag svartlistade

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Per den 8 december 2021 svartlistas sju nya bolag. Totalt är 93 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. Syftet med svartlistningen är att förmå företag som inte agerar ansvarsfullt att förändra sitt beteende. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg…

Seven new companies at AP7’s blacklist – totally 93 blacklisted companies

The AP7 blacklist is revised twice a year, in June and in December. As of 8 December 2021, seven new companies have been blacklisted. A total of 93 companies are blacklisted and excluded from the fund’s investment universe. The aim of the blacklisting is to exert pressure on companies that violate international norms to change…

2021-10-08

Seminarium 26/10 – Hur stoppar vi slavarbete i livsmedelssektorn?

Vad kan investerare, politiker, inköpare och fackförbund uppnå?  Anmälan här till hybridseminarium 26 oktober 15.00-16.00 AP7 arrangerar seminarium om bristfälliga arbetsvillkor inom globala livsmedel såsom te, ris och tomater. Inom EU är ny lagstiftning på väg för att ställa högre krav på företags analys av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. Vad kommer EU:s nya lagstiftning…

2021-10-06

Temarapport Arbetsvillkor inom gröna näringar

Livsmedelsindustrins leverantörskedja är komplex och många länder där produktionen sker förknippas med hög risk när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Under arbetet med temat ”Arbetsvillkor i gröna näringar” har AP7 försökt ta reda på hur investerare genom sin ägarstyrning kan bidra till bättre arbetsvillkor och även undersökt hur livsmedels- och dagligvaruföretagen kan arbeta för…

AP7 vinner grupptalan mot kinesiska Luckin Coffee i USA

AP7 har som lead plaintiff nått en förlikning med det kinesiska bolaget Luckin Coffee i en amerikansk domstol. Bolaget som är börsnoterat i USA erkände i april 2020 att de uppgett fabricerade omsättningssiffror inför bolagets börsnotering. Genom förlikningen har Luckin Coffee nu dömts att betala 187,5 miljoner dollar i en grupptalan. ”Denna förlikning med Luckin…

2021-09-30

AP7 appointed as Taskforce Member to drive work on the TNFD framework

AP7 has been appointed to the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). The steering group consists of 35 members from around the world representing financial actors and companies from a wide range of sectors. AP7 will be represented by Johan Florén, Head of Communications and ESG, together with Flora Gaber, Head of ESG Analysis. “Research…

AP7 invald i styrgruppen för att ta fram riskramverket TNFD med fokus på natur och biologisk mångfald

AP7 har blivit invald i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Styrgruppen består av 35 medlemmar från världen över som företräder finansiella aktörer och företag från en stor bredd av sektorer. AP7 kommer att representeras av Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef, tillsammans med Flora Gaber, Ansvarig för ESG-analys. ”Forskningen är tydlig – naturtillgångarna…

2021-06-16

Två nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 86 svartlistade bolag

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Per den 16 juni 2021 svartlistas två nya bolag. Totalt är 86 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. Syftet med svartlistningen är att förmå företag som inte agerar ansvarsfullt att förändra sitt beteende. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom…

Two new companies at AP7’s blacklist – totally 86 blacklisted companies

The AP7 blacklist is revised twice a year, in June and in December. As of 16 June 2021, two new companies have been blacklisted. A total of 86 companies are blacklisted and excluded from the fund’s investment universe. The aim of the blacklisting is to exert pressure on companies that violate international norms to change…

2021-06-03

Riksrevisions granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete

Riksrevisionen har granskat om AP-fonderna hållbarhetsarbete är ändamålsenligt, det vill säga om AP-fonderna integrerar hållbarhet i investeringar och ägarskap utan att göra avkall på den övergripande målsättningen om långsiktigt hög avkastning till största nytta för pensionssystemet. ”De statliga AP-fonderna bedriver ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete i förhållande till sina uppdrag, men fonderna bör göra mer för att…