Hoppa till innehållet
ap7 logo
AP7 Aktiefond
528.12
AP7 Räntefond
112.26

Hållbarhetsredovisning 2020

För AP7 betyder hållbarhet bland annat att vi har lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Vår primära hållbarhetsstrategi är att som aktiva ägare tillsammans med likasinnade investerare vara med och ta ansvar för hela det globala systemets utveckling.

AP7 har cirka 720 miljarder kronor investerat i drygt 3000 bolag världen över. Vårt fokus är därför våra investeringar, där har vi störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling i världen.

I rapporten beskriver vi vad det breda och stora ägandet medför för möjligheter i AP7:s arbete som aktiv ägare. Vi är ägare med fokus på att bidra till lösningar på de globala utmaningar vi står inför istället för att undvika problemen. Detta utifrån de tre roller vi arbetar i vårt hållbarhetsarbete; pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare.

Ladda ner hållbarhetsredovisning 2020

Alla våra hållbarhetsredovisningar hittar du på ap7.se

Läs mer om våra Temaarbeten inom hållbar ägarstyrning.

 

Tema Klimatlobbying 2017-2019

Lobbying som motverkar Parisavtalet är ett globalt problem
Näringslivets inflytande över politiska processer och beslut i klimatfrågor kan vara större än bolagens egen direkta klimatpåverkan. 2017 inledde AP7 ett treårigt fördjupningstema fokuserat på näringslivets lobbying kopplat till klimatlagstiftning. På tre år har frågan om ansvarsfull lobbying gått från en icke-fråga i dialogen mellan investerare och företag till en norm och självklar del av investerares analys av företags klimatarbete. Vår rapport går igenom lärdomar och erfarenheter från dessa år och medskick till finanssektorn såväl som till bolag som vill ansluta till det viktiga arbetet att ställa om negativ till ansvarsfull klimatlobbying.

Seminarium  ”Klimatlobbying – Vilken roll spelar svenska företagen?”
I januari 2021 genomförde vi ett seminarium på klimatlobbying. Med deltagande från Fiona Reynolds, CEO för PRI (Principles for Responsible Investment) Per Bolund (MP), finansmarknadsminister, Lina Håkansdotter, hållbarhetsansvarig, Svenskt Näringsliv Åsa Pettersson, public affairs- och hållbarhetsansvarig, Scania Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef, AP7.