Hoppa till innehållet
ap7 logo
AP7 Aktiefond
397.86
AP7 Räntefond
113.05

Hållbarhetsredovisning 2019

För AP7 betyder hållbarhet bland annat att vi har lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Vår primära hållbarhetsstrategi är att som aktiva ägare tillsammans med likasinnade investerare vara med och ta ansvar för hela det globala systemets utveckling.

AP7 har cirka 600 miljarder kronor investerat i drygt 3000 bolag världen över. Vårt fokus är därför våra investeringar, där har vi störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling i världen.

I rapporten beskriver vi vad det breda och stora ägandet medför för möjligheter i AP7:s arbete som aktiv ägare. Vi är ägare med fokus på att bidra till lösningar på de globala utmaningar vi står inför istället för att undvika problemen. Detta utifrån de tre roller vi arbetar i vårt hållbarhetsarbete; pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare.

Ladda ner hållbarhetsredovisning 2019

Alla våra hållbarhetsredovisningar hittar du på ap7.se

 

Tema Färskvatten 2016-2018

Vår ambition med vårt temaarbete och rapporten om Färskvatten var att bidra med kunskap kring hur investerare kan bidra tydligare till det sjätte globala hållbarhetsmålet, SDG 6. Vilken roll kan institutionellt kapital spela för att bidra genom att finansiera lösningar, uppfylla investeringsbehov samt påverka bolag i riktning mot FN:s sjätte globala mål: Rent vatten och sanitet? En global färskvattenkris är ett av de största hoten mot världsekonomin där följdeffekterna på kapitalmarknaden kan bli betydande. Kopplingen till vad investerare kan göra för att begränsa risken har däremot inte varit lika tydliga.

Som långsiktig ägare och statlig pensionsfond har AP7 bättre möjligheter än många andra investerare att arbeta med normutveckling och metodutveckling för hela marknaden.

Ladda ner AP7:s rapport om Färskvatten 2016-2018

Download English version of AP7 Theme report Water 2016-2018