AP7 Räntefond
112.07
AP7 Aktiefond
305.26

Hållbarhetsredovisning 2018

För AP7 betyder hållbarhet bland annat att vi har lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Vår primära hållbarhetsstrategi är att som aktiva ägare tillsammans med likasinnade investerare vara med och ta ansvar för hela det globala systemets utveckling.

AP7 har cirka 550 miljarder kronor investerat i drygt 3000 bolag världen över. Vårt fokus är därför våra investeringar, där har vi störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling i världen.

I rapporten beskriver vi vad det breda och stora ägandet medför för möjligheter i AP7:s arbete som aktiv ägare. Vi är ägare med fokus på att bidra till lösningar på de globala utmaningar vi står inför istället för att undvika problemen. Detta utifrån de tre roller vi arbetar i vårt hållbarhetsarbete; pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare.

Ladda ner hållbarhetsredovisning 2018

Alla våra hållbarhetsredovisningar hittar du på ap7.se

 

 

2017 avslutades AP7:s treåriga klimattema. Sedan klimattemat inleddes 1 januari 2015 har vi haft tre händelserika år, både i omvärlden och internt på AP7. Parisavtalet har trätt i kraft och FSB:s Task Force on Climate-related Financial Disclosures har gett sina slutliga rekommendationer om hur organisationer bör klimatrapportera. Finansbranschen har utvecklats till en konstruktiv kraft i det globala klimatarbetet. Det som var banbrytande klimatinitiativ för en investerare för tre år sedan är vanliga strategier idag.

Som långsiktig ägare och statlig pensionsfond har AP7 bättre möjligheter än många andra investerare att arbeta med normutveckling och metodutveckling för hela marknaden.

Ladda ner AP7:s rapport på klimattemat

Down load English version of AP7:s Theme Report Climate