AP7 Räntefond
112.18
AP7 Aktiefond
333.04

Hållbarhetsredovisning 2017

Ett hållbart samhälle gynnas av en effektiv och välfungerande marknad som kan sätta rätt pris på de risker som finns, exempelvis relaterade till utsläpp av koldioxid eller brist på färskvatten.

För AP7 betyder hållbarhet bland annat att vi har lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Om vi maxar dagens pensioner på bekostnad av framtida sparares pensioner har vi inte tagit det ansvaret.

Vår hållbarhetsredovisning grundar sig i vår syn på hållbar utveckling och företagsansvar. I fokus är våra investeringar, där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling i världen.

I juni 2017 svartlistade AP7 för första gången bolag som vi bedömer agerar i direkt strid med Parisavtalet. Syftet med svartlistningen är att dra en gräns för oacceptabelt beteende och att sätta tryck på bolagen som passerar den gränsen att ändra sitt agerande. Eftersom ingen hade gjort det tidigare, banade vi ny väg – vilket var lite av poängen.

Vår primära hållbarhetsstrategi är att som aktiva ägare tillsammans med likasinnade investerare vara med och ta ansvar för hela det globala systemets utveckling.

Ladda ner hållbarhetsredovisning 2017

Se samtliga hållbarhetsredovisningar

 

2017 avslutades AP7:s treåriga klimattema. Sedan klimattemat inleddes 1 januari 2015 har vi haft tre händelserika år, både i omvärlden och internt på AP7. Parisavtalet har trätt i kraft och FSB:s Task Force on Climate-related Financial Disclosures har gett sina slutliga rekommendationer om hur organisationer bör klimatrapportera. Finansbranschen har utvecklats till en konstruktiv kraft i det globala klimatarbetet. Det som var banbrytande klimatinitiativ för en investerare för tre år sedan är vanliga strategier idag.

Som långsiktig ägare och statlig pensionsfond har AP7 bättre möjligheter än många andra investerare att arbeta med normutveckling och metodutveckling för hela marknaden.

Ladda ner AP7:s rapport på klimattemat

Down load English version of AP7:s Theme Report Climate