Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7:s temaarbeten

AP7 kompletterar ägarstyrningsarbetet med temaarbeten som pågår under tre år. Det är ett sätt att fördjupa och engagera oss inom områden. Genom att fokusera på ett fåtal teman parallellt kan vi fördjupa och engagera oss inom särskilt angelägna komplexa områden med bäring på våra hållbarhetsprioriteringar och där vi kan göra skillnad genom ökad kunskap.

Vår intention med temaarbeten
Vår ambition med temaarbetet är att genom rapporter och fördjupningar sprida kunskap och bidra till det konstruktiva samtalet om hållbarhetsfrågor mellan beslutsfattare, näringsliv och investerare och överbrygga gapet mellan forskning och praxis inom området hållbara investeringar.

ap7 illustration temaarbeten