Hoppa till innehållet
ap7 logo
AP7 Aktiefond
528.12
AP7 Räntefond
112.26

AP7:s temaarbeten

AP7 kompletterar ägarstyrningen med löpande temaarbeten. Inom ramen för temaarbetet och utifrån AP7:s roll, uppdrag och investeringsfilosofi, har vi identifierat tre roller i vilka vi kan göra störst nytta för en hållbar utveckling – som pådrivare, som möjliggörare och som kunskapsspridare.

AP7 temaområden

Vår intention med temaarbeten

Temaarbetets fördjupning av komplexa frågor och samarbeten med andra aktörer möjliggör för oss att göra större skillnad inom ägarstyrningen och sprida kunskap.

Vår ambition med temaarbetet är att genom rapporter och fördjupningar bidra till det konstruktiva samtalet om hållbarhetsfrågor mellan beslutsfattare, näringsliv och investerare och överbrygga gapet mellan forskning och praxis inom området hållbara investeringar.