Hoppa till innehållet
ap7 logo

Arbetsvillkor inom gröna näringar

Utfördes 2018-2020

Temaarbete arbetsvillkor gröna näringar


”Hur stoppar vi slavarbete i livsmedelssektorn?”

AP7 arrangerade den 26 oktober 2021 ett seminarium under rubriken ”Hur stoppar vi slavarbete i livsmedelssektorn?”. Lyssna till Europaparlamentsledamoten David Lega (KD), Oskar Ernerot från LO, Kristina Areskog Bjurling från Axfood och Henrik Lindholm från ETI Sweden om vad som krävs för att förbättra de mänskliga rättigheterna och bristfälliga arbetsvillkor inom globala livsmedel såsom te, ris och tomater.

Deltog i diskussionen:

  • David Lega (KD), Ledamot i Europaparlamentet i utrikesutskottet samt i utskottet för mänskliga rättigheter
  • Oskar Ernerot, Enhetschef för internationella frågor på LO
  • Henrik Lindholm, verksamhetschef ETI Sweden
  • Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig för varor inom Axfood
  • Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef, AP7
  • Modererade diskussionen gjorde Mia Odabas

Hur kan kapitalägare bidra till FN:s åttonde globala hållbarhetsmål (SDG 8) – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt? För att öka kunskapen kring investerares möjligheter att bidra till en hållbarutveckling har vi genomfört temat Arbetsvillkor inom gröna näringar 2018-2020.

Allt fler investerare anser att ett minimikrav för ansvarsfullt företagande är att respektera internationella människorättsnormer. Goda arbetsförhållanden i livsmedelsförsörjningskedjan, särskilt för småskaliga jordbrukare och plantagearbetare, har en direkt koppling till flera globala utvecklingsmål (SDG). Jordbruksarbetare som får en dräglig livsinkomst är mer benägna att skicka sina barn till skolan, säkra en långsiktig matförsörjning för sina familjer och undkomma fattigdom. En tillräcklig inkomstnivå för en fattig landsbygdsbefolkning bidrar också till att minska inkomstskillnaderna både på nationell och global nivå.

Från bloggen

2020-07-11

Arbetsvillkoren inom matproduktionen måste stärkas

Coronakrisen har synliggjort migrantarbetarnas utsatta roll inom livsmedelsproduktionen. ILO uppskattade i april att hälften av världens arbetare kan förlora sitt uppehälle på grund av Corona pandemin. Krisen drabbar utvecklingsländernas ekonomier och livsmedelsarbetare hårdast. Risken är stor att detta leder till försämrade arbetsvillkor – ett bakslag för FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030-arbetet. AP7, AMF, Alecta och…

2020-06-03

Hur kan kapitalet bidra till bättre levnadstandard i världen?

  Den 3 juni 2020 pågick konferensen ”Building back better – Finance and development leaders in joint action” som Sida och FN arrangerade i spåren av Covid-19. Inbjudna var GISD, Global Investors for Sustainable Development, för att dra lärdomar om hur världens finansiella aktörer kan bidra till FN:s globala hållbarhetsmål som berör fattigdom, hunger, jämlikhet och ekonomisk…

2019-10-08

Tomater, maffian och tvångsarbete

Arbets- och levnadsvillkoren är fruktansvärda, de arbetar 12-16 timmar intensivt ute på fälten varje dag med liten tillgång till vatten och sanitet.

2018-05-23

Nytt tema –  arbetsvillkor i gröna näringar

  Varje år lanserar AP7 ett nytt fokustema som vi arbetar med i vår ägarstyrning. Det är ett sätt att fördjupa oss i särskilt angelägna frågor under några år och utveckla nya arbetssätt och metoder. Årets nya tema syftar till att undersöka hur vi bäst kan bidra till att driva förbättrade arbetsvillkor inom de gröna…