Hoppa till innehållet
ap7 logo

Avskogning och biologisk mångfald

Utförs 2021 – 2023

Vid sidan om klimatförändringarna är förlusten av biologisk mångfald ett av de största hoten mot mänskligheten. AP7:s temaarbete syftar till att utveckla vår ägarstyrning för att värna skogar och den biologiska mångfalden. Tema avskogning och biologisk mångfald rör två parallella och sammankopplade globala kriser: klimatet och förlusten av biologisk mångfald. AP7 påbörjade därför temat med ägarstyrning i syfte att minska avskogning. Sedan starten har temat breddats till att handla mer generellt om biologisk mångfald, bland annat genom samarbetet inom TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures).

TNFD – Ramverk för biologisk mångfald

I slutet av 2021 valdes AP7 in i styrgruppen för TNFD som arbetar med att ta fram ett ramverk för bolags rapportering av naturrelaterade risker och möjligheter, samt för deras påverkan på naturen. Ett övergripande syfte är att styra finansiella flöden bort från verksamheter med negativ påverkan på naturen till verksamheter som har en positiv påverkan. Läs om betaversionen av ramverket. Den slutliga versionen väntas vara klar i september 2023.

AP7 är delaktigt i flera samarbeten med koppling till tema Avskogning och biologisk mångfald

UNPRI PRI’s Sustainable Commodities Practitioners’ Group. PRI:s initiativ kring avskogning där AP7 deltar i arbetet med att ta fram riktlinjer för hur investerare ska hantera frågan. Under 2022 deltog vi i ett upprop som uppmanar världens regeringar att anta ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald – det så kallade ”Post-2020 Global Biodiversity Framework”.

FAIRR är en investerarallians som organiserar investerare i dialoger med bolag om hållbarhetsfrågor. Genom medlemskapet är AP7 med och uppmanar G20-länderna att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar i jordbrukssektorn. Under 2022 har vi även vänt oss till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) med önskemål om att de tar fram en färdplan för nettonollutsläpp. I november 2022 meddelade FAO att de planerar för en sådan färdplan.

SISD15 är ett Sida-lett forum för investerare som samverkar kring det 15:e globala hållbarhetsmålet. AP7 är ordförande i gruppen som bland annat stöttar forskningsprojektet BioFIN som under året fick ett anslag från Mistra på 50 miljoner kronor till sin forskning.

Ceres är ett initiativ för investerare som vill öka sitt engagemang mot avskogning. AP7 blev medlemmar under 2022 och gick med i investerarsamarbetet ”Food 50”, där syftet är att genom ägarstyrning påskynda utvecklingen mot nettonollutsläpp inom livsmedelsindustrin. Genom samarbetet för investerarna dialog med 50 av de största utsläpparna inom livsmedelsindustrin i Nordamerika. AP7 har inlett en dialog med ett av bolagen med särskilt fokus på avskogning.

Från bloggen

2022-03-16

Bättre förståelse för naturrisker hos företag

Att som investerare förstå hur företag påverkas av och påverkar naturen och biologisk mångfald är allt viktigare för att kunna bedömma riskerna och möjligheterna i företagen. AP7 är med i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) som tillsammans tar fram ett ramverk för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. Nu har en första betaversion av ramverket lanserats. Syftet…

2021-10-11

Klimatet: Stor mängd arter kommer att dö ut

En matematisk modell utvecklad vid Linköpings universitet kan förutspå att en stor mängd arter kommer att dö ut till följd av den globala uppvärmningen. Särskilt hårt slår det mot ekosystemet vid polerna. Studien och modellerna blir extra viktiga nu när arter och växter dör ut snabbare än på 10 miljoner år. Modellen som forskarna har…

2020-10-27

Delar av Amazonas kan redan ha nått sin ”tipping point”

Ny studie visar anmärkningsvärda siffror: ”Vi förstår nu att regnskogarna på alla kontinenter är extremt känsliga för globala förändringar och att de otroligt snabbt kan förlora sin anpassningsförmåga.”

2019-12-04

Öppet brev till Bolsonaro – rör inte Amazonas för mer sojaåkrar

Ett viktigt delmål inom Globala målen är att stoppa avskogningen. Stora investerare och detaljhandeljättar från Europa har skrivit ett öppet brev till Brasiliens Bolsonaro om att inte bryta mer mark för sojaodling.