Hoppa till innehållet
ap7 logo

Avskogning och biologisk mångfald

Utförs 2021 – 2023

För att uppnå Parisavtalets mål att ligga långt under två graders uppvärmning måste avskogningen begränsas sett till biologisk mångfald och skogens betydelse för klimatet, framförallt Amazonas.

Från bloggen

2022-03-16

Bättre förståelse för naturrisker hos företag

Att som investerare förstå hur företag påverkas av och påverkar naturen och biologisk mångfald är allt viktigare för att kunna bedömma riskerna och möjligheterna i företagen. AP7 är med i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) som tillsammans tar fram ett ramverk för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. Nu har en första betaversion av ramverket lanserats. Syftet…

2021-10-11

Klimatet: Stor mängd arter kommer att dö ut

En matematisk modell utvecklad vid Linköpings universitet kan förutspå att en stor mängd arter kommer att dö ut till följd av den globala uppvärmningen. Särskilt hårt slår det mot ekosystemet vid polerna. Studien och modellerna blir extra viktiga nu när arter och växter dör ut snabbare än på 10 miljoner år. Modellen som forskarna har…

2020-10-27

Delar av Amazonas kan redan ha nått sin ”tipping point”

Ny studie visar anmärkningsvärda siffror: ”Vi förstår nu att regnskogarna på alla kontinenter är extremt känsliga för globala förändringar och att de otroligt snabbt kan förlora sin anpassningsförmåga.”

2019-12-04

Öppet brev till Bolsonaro – rör inte Amazonas för mer sojaåkrar

Ett viktigt delmål inom Globala målen är att stoppa avskogningen. Stora investerare och detaljhandeljättar från Europa har skrivit ett öppet brev till Brasiliens Bolsonaro om att inte bryta mer mark för sojaodling.