Hoppa till innehållet
ap7 logo

Färskvatten

Utfördes 2016 – 2018

En global färskvattenkris är idag ett av de allvarligaste hoten mot världsekonomin. Kopplingen till vad investerare kan göra för att begränsa risken har däremot inte varit lika tydliga. För att öka kunskapen kring investerares möjligheter att bidra till en hållbarutveckling genomförde vi temat Färskvatten 2016-2018.

Vilka möjligheter finns?

Grundfrågorna vi ställde oss inför detta temaarbete var: Vilken roll kan institutionellt kapital spela för att bidra genom att finansiera lösningar, uppfylla investeringsbehov samt påverka bolag i riktning mot FN:s sjätte globala mål: Rent vatten och sanitet?

Inom temaarbetet har vi analyserat bolag med vattenrisker, sett möjligheter till ”blåa investeringar” för kapitalägare och belyst utmaningar inom svensk VA-infrastruktur. Detta har gjorts utifrån våra tre perspektiv av att vara pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från bloggen

2022-03-22

Världsvattendagen – mäta företags vattenrisker viktigt

Att kunna mäta företags påverkan på vatten, och beroende av vatten, är avgörande för att hjälpa till att driva investeringar till framtidens tekniker och de platser där de behövs som mest. Det skriver vi tillsammans med Impax Asset Management i en artikel publicerad i Responsible Investor i dag på Världsvattendagen den 22 mars. Kärnfrågan är huruvida nya globala standarder kring hållbarhetsrapportering kommer att lyckas…

2020-10-06

An investors’ journey for water

De 17 globala målen som lanserades 2015 har varit en fantastiskt enande kraft för alla som vill hantera de utmaningar vi står inför på vår planet. Från politiker, ungdomar, föräldrar, intresseorganisationer, företag till inte minst investerare. Som investerare har vi upplevt utmaningen; hur kan vi hantera alla 17 mål med en enhetlig övergripande strategi för att skapa reell och mätbar effekt? För att uppnå…

2019-10-16

Vattenseminarium del 1 – Hur kan kapitalet påverka för att uppnå SDG6?

Kan vi som investerare påverka hur våra portföljbolag hanterar och rapporterar kring vatten? Vad talar för att investera i bolag som är verksamma inom lösningar på vattenkvalitet och vattenbrist? Och varför är det så svårt att hitta investeringsmöjligheter kopplat till svensk vatteninfrastruktur? Det var några av frågorna på seminariet ”Vatten som investering” som hölls av…

Vattenseminarium del 2 – Investera i ”blå”-aktier, lösningen på SDG6?

Att investera i vattenaktier på börsen, är det lönsamt och lösningen för att vi ska uppnå FN:s sjätte globala mål: Rent vatten och sanitet? Det var en av frågorna på seminariet ”Vatten som investering” som hölls av Swesif och Sjunde AP-fonden den 9 oktober. Den irländske fondförvaltaren KBI Global Investors beskrev möjligheterna att investera i ”blå”-aktier.  Tre…

Vattenseminarium del 3 – Vilken roll har kapitalet i svensk VA-infrastruktur?

Varför fattas det inte större investeringsbeslut för att underhålla och utveckla Sveriges VA-infrastruktur? Det var en av frågorna på seminariet ”Vatten som investering” som hölls av Swesif och Sjunde AP-fonden den 9 oktober.  Tre inbjudna talare avhandlade tre aspekter kring vatten. Tytti Kaasinen på Sustainalytics beskrev påverkan på bolag i vattenfrågor. Noel O’Halloran på den…

AP7 theme report water 2016-2018

SDG6 – a global goal that should be given higher priority World Economic Forum has for several consecutive years listed a global fresh water crisis as one of the biggest threats to the world economy, with major consequences for the equity market. However, what investors can do to limit the risk has been less clear.…

2019-09-23

Hur kan kapitalet stötta SDG 6? Vatten-seminarium 9 oktober

En global färskvattenkris är ett av de största hoten mot världsekonomin där följdeffekterna på kapitalmarknaden kan bli betydande. Kopplingen till vad investerare kan göra för att begränsa risken har däremot inte varit lika tydliga. Vilken roll kan institutionellt kapital spela för att bidra genom att finansiera lösningar, uppfylla investeringsbehov samt påverka bolag i riktning mot FN:s…

2019-06-24

Vatten för låg prio – Water stewardship report

”Among companies, and I believe the same goes for investors, water is seen as an important issue but it is not a top priority. Not even with the water intensive companies we engaged with. For AP7, which invests in the global stock market, a global freshwater crisis is a material risk to our portfolios and our…

2018-09-12

Akut behov av blå investeringar

Sverige har förlossningsvärkar. En ny regering ska förlösas. För ögonblicket verkar läget låst. Alla partier har olika politiska no-go-zoner och sammantaget blir det få samarbetsmöjligheter. Eventuellt behövs det en kris för att positionerna ska låsas upp. Oavsett vad förhandlingarna landar i, ser det ut att bli en svag regering de kommande åren, vilket innebär att…

2018-08-31

Afrikas problem med vattenfinansiering liknar Sveriges

Stora delar av Afrika behöver utveckla sin vatteninfrastruktur. De är dock inte ensamma, de svenska behoven är också stora. Och det finns gott om investeringsvilligt kapital, både i Sverige och globalt. Ändå är finansieringen en stötesten. Den här veckan pågår World Water Week vid Norra Bantorget i regi av Stockholm International Water Institute (SIWI). Ett av…

2018-05-30

Ta från bruna bolag och investera i gröna

För ett år sedan svartlistade AP7 en handfull bolag, bland annat ExxonMobil och Gazprom, för att de motarbetar Parisavtalet. Det sammantagna värdet på bolagen var drygt tre miljarder kronor. Nu investerar vi motsvarande belopp i två gröna impact-mandat med bolag som bidrar till lösningar på klimatproblem. Det ena mandatet är helt inriktat på FN:s globala…

2017-11-15

Det viktiga vattnet – det finns pengar att investera, men var är objekten?

”Vattensituationen i Sverige är allvarligare än på flera decennier”, skrev Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och flera andra myndigheter i ett gemensamt uttalande i somras. Löpande rapporteras det om förorenat dricksvatten, översvämningar och vattenbrist i vårt land. För oss är situationen extraordinär, i andra delar av världen är detta normaltillstånd. Med anledning av dricksvattenproblemen och behovet…

2017-06-05

Vår värld är full av smutsigt vatten

FN:s havskonferens inleds i New York idag med Sverige och Fiji som värdar. Klimatminister Isabella Lövin säger i en artikel i DN att hon hoppas att den blir den vändpunkt som så desperat behövs. Situationen för världshaven är illa på grund av nedskräpning, utfiske och klimatpåverkan. Nära kopplat till havsmålet (mål 14) i FN:s Agenda…