AP7 Räntefond
112.96
AP7 Aktiefond
370.66

Företagslobbying

Utfördes 2017 – 2019

Näringslivets inflytande över politiska processer och beslut i klimatfrågor kan vara större än bolagens egen direkta klimatpåverkan. 
Många näringslivsorganisationer driver en mer negativ klimatlobbying än företagen som stödjer dem. Dessa organisationer har stort inflytande över klimatpolitiken trots bolags officiella stöd för Parisavtalet. Företag bör säkerställa att allt klimatpolitiskt engagemang som genomförs av företaget själv eller av en medlemsorganisation stödjer Parisavtalets genomförande.

2017 inledde AP7 ett treårigt fördjupningstema fokuserat på näringslivets lobbying kopplat till klimatlagstiftning. På tre år har frågan om ansvarsfull lobbying gått från en icke-fråga i dialogen mellan investerare och företag till en självklar del av investerares analys av företags klimatarbete.

Rapporter

Rapporter Publiceringsatum Filnedladdning
Corporate Climate Lobbying 2019 2019-02-06 1,67 MB
Investor Expectations Climate Lobbying Oct 2018 2018-10-29 748,65 KB
Converging on Climate Lobbying 2018-06-07 647,26 KB

Från bloggen

2020-05-20

Så får man oljebolagen att ta hållbara steg

Näringslivets inflytande över politiska processer och beslut i klimatfrågor kan vara större än bolagens egen direkta klimatpåverkan. 2017 inledde AP7 ett treårigt fördjupningstema fokuserat på näringslivets lobbying kopplat till klimatlagstiftning. På tre år har frågan om ansvarsfull lobbying gått från en icke-fråga i dialogen mellan investerare och företag till en självklar del av investerares analys…

2019-09-05

AP7 kräver ökad öppenhet om lobbying mot Parisavtalet

2019-06-20

Lobbying, klimatet och europeiska bolag

Flera företag väljer att se över sina riktlinjer för klimatrelaterad lobbying. Bolagsstämmosäsongen är över och Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg AP7, kan summerar ett framgångsrikt arbete med att få europeiska bolag att se till att intresseorganisationers lobbying verkar i linje med Parisavtalets klimatmål. Bakom arbetet ligger AP7 och Church of England som tillsammans med flera investerare…

2019-05-28

Mannen som pressar oljebolagens lobbying

For English version please read here Under hösten 2018 ledde Church of England tillsammans med AP7 ett krav på ökad öppenhet från de 55 bolag med störst koldioxidutsläpp i Europa och att de skulle säkerställa att de branschorganisationer de är medlemmar i inte motarbetar Parisavtalet. En uppmaning som investerare med sammanlagt 2 000 miljarder dollar stod bakom.…

2019-05-08

Aktiva ägare får RWE och BASF att granska sin klimatlobbying

Många bolag världen över har riktlinjer och mål för hur deras verksamhet ska verka i linje med Parisavtalet. Med goda ambitioner, riktlinjer och mål i linje med Parisavtalet är riktningen den rätta. Men det förekommer att bolag trots det är med i intresseorganisationer som stick i stäv med bolagens riktlinjer motarbetar Parisavtalet. AP7 har drivit…

2018-10-29

AP7 kräver ökad öppenhet om lobbying mot Parisavtalet

Kampen mot klimatförändringarna går trögt. Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport som visade att vi är på väg mot 3 graders global uppvärmning och att konsekvenser blir allvarliga redan vid 1,5 grader. När Parisavtalet träffades för tre år sedan tändes nytt hopp. För första gången fanns en global politisk ambition att…

2018-08-22

En seger på vägen – Exxon bryter med klimatförnekare

Äntligen tillbaka på kontoret efter en extremvarm sommar. Jag har ömsom njutit av värmen och ömsom oroats över klimatförändringarna och bristen på ledarskap i vår tids kanske viktigaste ödesfråga. Under de senaste åren har AP7 framhållit företags politiska lobbying som en kritisk hållbarhetsfråga. Vi har sett att näringslivets stora inflytande över klimatpolitiken hindrar åtgärder att genomföras för att nå…

2018-06-07

Öka engagemanget mot klimatlobbying

Rädslan för klimatregleringar kan driva företag att vilja påverka politiken. Och inte bara de företag som påverkas av regleringarna. Vi har tidigare bloggat om hur nästan alla stora och breda näringslivsorganisationer motverkar en verkningsfull implementering av Parisavtalet. Negativ klimatlobbying medför risker för investerare. Den överhängande risken är i grunden existensiell. Om vi inte effektivt lyckas hejda klimatförändringarna…

2016-04-26

Överväldigande stöd för AP7:s förslag på Anglo Americans stämma

I takt med att investerare samverkar mer både med varandra och med företagen de äger, blir rösträtten allt viktigare som ägarstyrningsverktyg i klimatfrågor. Därför utnyttjar vi vår rösträtt i så gott som samtliga 2600 bolag vi äger, som vi skrev i förra veckan i inlägget En röst på stämman. Nytt för i år är att…

2016-04-18

En röst på stämman

Årets bolagsstämmosäsong är igång och det är högsäsong för ett av de viktigaste påverkansverktygen för aktieägare, att rösta för hur bolagen ska styras. Den möjligheten utnyttjar AP7 till fullo. Vi utnyttjar nämligen rösträtten i så gott som alla bolag vi äger, vilket innebär tusentals olika frågor per år. Hållbarhet är ett område där vi är…

2016-01-28

Vi vill att Exxon stöder en offensiv klimatlagstiftning

Världens första globala klimatavtal! Jubel utbröt. Klimatmötet i Paris 2015 var en välbehövlig framgång. För första gången enades världens länder om ett globalt avtal som ska begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet är en tydlig avsiktsförklaring som beskrivs som en vändpunkt. Det finns all anledning att glädjas. Tyvärr kan processen ännu gå i baklås. Ingenting har…

2015-12-10

Låt inte bakåtsträvare sätta käppar i hjulet för en omställning

Nu under klimatförhandlingarnas mest intensiva skede står hoppet till delegaterna att få ett nytt starkt klimatavtal på plats som inte är alltför urvattnat av olika särintressen. I går rapporterade Sveriges Television om hur Volvo och SKF varit medlemmar i en amerikansk lobbyorganisation som motverkar klimatåtgärder och kämpar för att bevara kolkraften. Volvo och SKF drog…

2015-12-01

Parismötet – för klimatets skull

Nu riktas återigen världens ögon mot Paris, denna gång med anledning av klimatmötet, COP21. Världsledarna öppnade gårdagen med att tala om vikten av att ta ansvar för klimatet och nödvändigheten om att göra sig fri fossilberoendet. Som långsiktig pensionsförvaltare har AP7 dragit upp några huvudspår för hur vi arbetar för att möta klimatutmaningen. Som en…