Hoppa till innehållet
ap7 logo
AP7 Aktiefond
528.12
AP7 Räntefond
112.26

Hållbar effektmätning

Utfördes 2019-2021

Vad ger effekt och långsiktig samhällsnytta?
Kunskapen om kapitalförvaltningens effekter på en hållbar samhällsutveckling är idag bristfällig. Efterfrågan på redovisning av effekter från intressenter och investerare själva är stor men idag finns inga allmänt vedertagna mätmetoder. Under 2019 lanserade vi temat hållbar effektmätning med syftet att undersöka olika metoder som mäter samhällseffekten av ägarstyrning och investeringar.

Är vatten lika mycket värt i Norden som i Sahara?
De flesta standarder idag mäter inte reella effekter utan enbart avtryck. Ett exempel är att fondportföljer med lågt koldioxidavtryck inte automatiskt leder till reella utsläppsminskningar hos bolagen. Om man inte sätter mätdata i en relevant kontext säger mätvärdet inget. Sätts det i ett sammanhang sker istället en mätning av effekten. Ett tydligt exempel är vattenförbrukning. Beroende på var två olika bolag befinner sig kan effekten på närområdet från samma vattenförbrukning variera stort. Inom våra gröna mandat undersöks vilka mätmetoder som investerare kan använda för att mäta portföljbolagens påverkan på miljön.

 

 

 

 

 

 

Rapporter

Rapporter Publiceringsatum Filnedladdning
Water Report Impax AP7 2021 2021-07-07 4,38 MB
Active ownership on environmental and social issues 2020-03-10 260,50 KB