Hoppa till innehållet
ap7 logo

Hållbar effektmätning

Utfördes 2019-2021

Vad ger effekt och långsiktig samhällsnytta?
Kunskapen om kapitalförvaltningens effekter på en hållbar samhällsutveckling är idag bristfällig. Efterfrågan på redovisning av effekter från intressenter och investerare själva är stor men idag finns inga allmänt vedertagna mätmetoder. Under 2019 lanserade vi temat hållbar effektmätning med syftet att undersöka olika metoder som mäter samhällseffekten av ägarstyrning och investeringar.

Är vatten lika mycket värt i Norden som i Sahara?
De flesta standarder idag mäter inte reella effekter utan enbart avtryck. Ett exempel är att fondportföljer med lågt koldioxidavtryck inte automatiskt leder till reella utsläppsminskningar hos bolagen. Om man inte sätter mätdata i en relevant kontext säger mätvärdet inget. Sätts det i ett sammanhang sker istället en mätning av effekten. Ett tydligt exempel är vattenförbrukning. Beroende på var två olika bolag befinner sig kan effekten på närområdet från samma vattenförbrukning variera stort. Inom våra gröna mandat undersöks vilka mätmetoder som investerare kan använda för att mäta portföljbolagens påverkan på miljön.

 

 

 

 

 

 

Från bloggen

2022-06-23

Ägarpodden: Bo Becker – Hur skapar kapitalägare störst hållbar effekt?

Vill man som investerare ha stor effekt hos företag så gör man det lättast genom att sänka kapitalkostnaden för de investeringar man vill uppmuntra. Om det och effekten på avkastningen resonerar Bo Becker, professor i finansiell ekonomi Handelshögskolan Stockholm, i ett nytt avsnitt av Ägarpodden från AP7. Lyssna på avsnittet: AP7 Förvalt · Ägarpodden/Bo Becker,…

2022-03-22

Världsvattendagen – mäta företags vattenrisker viktigt

Att kunna mäta företags påverkan på vatten, och beroende av vatten, är avgörande för att hjälpa till att driva investeringar till framtidens tekniker och de platser där de behövs som mest. Det skriver vi tillsammans med Impax Asset Management i en artikel publicerad i Responsible Investor i dag på Världsvattendagen den 22 mars. Kärnfrågan är huruvida nya globala standarder kring hållbarhetsrapportering kommer att lyckas…

2022-03-16

Bättre förståelse för naturrisker hos företag

Att som investerare förstå hur företag påverkas av och påverkar naturen och biologisk mångfald är allt viktigare för att kunna bedömma riskerna och möjligheterna i företagen. AP7 är med i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) som tillsammans tar fram ett ramverk för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. Nu har en första betaversion av ramverket lanserats. Syftet…

2021-07-05

Ägarpodden: Joakim Sandberg – Har ägare effekt eller är det bara symbolhandlingar?

Vårt moraliska tänkande handlar ofta om att det ska kännas rätt och samtidigt ge bra resultat, men det går tyvärr inte alltid ihop när det gäller att ta ansvar i pensionsfonder. I Ägarpodden resonerar Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi och i finansiell etik vid Göteborgs universitet, kring etik och fondsparande. Lyssna här: AP7 Förvalt…

Ägarpodden: Emma Sjöström – Vilken nytta gör det att sälja av fossilbolag?

När gör fondkapitalet störst klimatnytta, när de säljer av fossilbolag eller när de stannar kvar och går på bolagsstämmorna? Kring den frågan resonerar Emma Sjöström, forskare vid Misum på Handelshögskolan i Stockholm, i Ägarpodden från AP7. Lyssna på avsnittet: AP7 Förvalt · Ägarpodden/Emma Sjöström, Handelshögskolan Sthlm: Vilken nytta gör det att sälja av fossilbolag? År…

2020-08-28

Ska man spara hållbart?

Vilka hållbara fonder gör skillnad – på riktigt? Forskaren Joakim Sandberg ger sina bästa tips till småspararna.

2020-05-13

Vad säger forskningen om aktivt ägande?

Hur kan det institutionella kapitalet göra mest nytta för att hantera de klimatutmaningar vi står inför? Det är en fråga som diskuteras flitigt. Emma Sjöström, är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Där leder hon också forskningen om hållbar finans och har nyligen publicerat rapporten ”Active ownership on environmental and social issues: What works?”. Vi…