AP7 Räntefond
112.74
AP7 Aktiefond
361.18

Hållbar effektmätning

Utfördes 2019-2021

Vad ger effekt och långsiktig samhällsnytta?
Kunskapen om kapitalförvaltningens effekter på en hållbar samhällsutveckling är idag bristfällig. Efterfrågan på redovisning av effekter från intressenter och investerare själva är stor men idag finns inga allmänt vedertagna mätmetoder. Under 2019 lanserade vi temat hållbar effektmätning med syftet att undersöka olika metoder som mäter samhällseffekten av ägarstyrning och investeringar.

Är vatten lika mycket värt i Norden som i öknen?
Om man inte sätter mätdata i en relevant kontext säger mätvärdet inget. Sätts det i ett sammanhang sker istället en mätning av effekten.

 

 

 

 

 

 

Rapporter

Rapporter Publiceringsatum Filnedladdning
Active ownership on environmental and social issues 2020-03-10 260,50 KB