Hoppa till innehållet
ap7 logo

Klimat

Utfördes 2015-2017

Finansbranschen kan spela en nyckelroll i omställningen för att minska klimatförändringarna. Åtgärder behövs för att minska utsläppen av växthusgaser, men också för att anpassa samhället till de klimatförändringar som inte kan undvikas.

Vårt temaarbete Klimat 2015-2017 resulterad i att vi integrerade klimat i alla delar av AP7:s verksamhet och införde flera nya arbetsmetoder. Sedan temaarbetet har finansbranschen utvecklats till en konstruktiv kraft i det globala klimatarbetet. Det som var banbrytande klimatinitiativ för en investerare 2015 är grundläggande strategier idag. Tema Klimat var grundstenen för vårt efterföljande tema  – Företagslobbying.

En viktig insikt från temaarbetet var att det inte finns några universallösningar för investerare som vill bidra i klimatfrågan. Alla måste utforma sin egen strategi utifrån sina egna förutsättningar. Inom temat kartlade vi aktiviteter utifrån innovationsgrad och möjlig påverkan.

 

 

 

 

 

 

Från bloggen

2022-09-27

Hållbara investerare behövs inom fossilindustrin

Kapitalägare har en viktig roll för att uppnå förändring hos utsläppsbolag. Det vore förödande om bolag inom fossilindustrin, med stort omställningsbehov, töms på hållbara investerare. Det skulle innebära att en viktig kraft inom bolagen försvinner. Kapitalägare måste istället samarbeta för att få bolagen att bli bättre rustade för framtiden och därmed bättre investeringar anpassade till en koldioxidsnål…

2022-03-16

Bättre förståelse för naturrisker hos företag

Att som investerare förstå hur företag påverkas av och påverkar naturen och biologisk mångfald är allt viktigare för att kunna bedömma riskerna och möjligheterna i företagen. AP7 är med i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) som tillsammans tar fram ett ramverk för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. Nu har en första betaversion av ramverket lanserats. Syftet…

2019-07-04

AP7 och John Hassler: Vad händer om vi slutar med kol?

AP7 i Almedalen: Har gröna investeringar större klimateffekt än minskad kolanvändning? Se utdrag från seminariet med professor John Hassler.

2019-06-27

Greentech eller CO2-skatt, vad är nyckeln till Parisavtalet?

I Kanada debatteras det huruvida det är grön teknologi eller om CO2-skatt är nyckeln till Parisavtalet. Parallellt diskuteras det om länder som Sverige ska ta ansvar för alla sina utsläpp.

2019-02-07

Omöjligt förverkliga en global koldioxidskatt

Om målet för Parisavtalet ska kunna nås krävs det att företagen riktar om till storskalig produktion, innovation och specialisering. Men för att de skunna bidra med det behövs det åtgärder inom politik och näringsliv. Det visar en ny rapport från Sjunde AP-fonden, Internationella Handelskammaren Sweden och 2050 Consulting. Debatten om en global koldioxidskatt har diskuterats under…

2018-06-13

Fram för en mångfald av (genomtänkta) klimatstrategier

Finansbranschen kan spela en nyckelroll i omställningen mot ett klimatsmart samhälle, och mycket har hänt de senaste åren. Det som sågs som banbrytande klimatinitativ för en investerare för några år sedan ses som självklar praxis idag. När AP7 formulerade sin klimatstrategi slog vi fast att det är genom vårt inflytande på kapitalmarknaden, som pådrivande ägare…

2016-04-26

Överväldigande stöd för AP7:s förslag på Anglo Americans stämma

I takt med att investerare samverkar mer både med varandra och med företagen de äger, blir rösträtten allt viktigare som ägarstyrningsverktyg i klimatfrågor. Därför utnyttjar vi vår rösträtt i så gott som samtliga 2600 bolag vi äger, som vi skrev i förra veckan i inlägget En röst på stämman. Nytt för i år är att…

2016-04-18

En röst på stämman

Årets bolagsstämmosäsong är igång och det är högsäsong för ett av de viktigaste påverkansverktygen för aktieägare, att rösta för hur bolagen ska styras. Den möjligheten utnyttjar AP7 till fullo. Vi utnyttjar nämligen rösträtten i så gott som alla bolag vi äger, vilket innebär tusentals olika frågor per år. Hållbarhet är ett område där vi är…

2016-01-28

Vi vill att Exxon stöder en offensiv klimatlagstiftning

Världens första globala klimatavtal! Jubel utbröt. Klimatmötet i Paris 2015 var en välbehövlig framgång. För första gången enades världens länder om ett globalt avtal som ska begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet är en tydlig avsiktsförklaring som beskrivs som en vändpunkt. Det finns all anledning att glädjas. Tyvärr kan processen ännu gå i baklås. Ingenting har…

2015-12-01

Parismötet – för klimatets skull

Nu riktas återigen världens ögon mot Paris, denna gång med anledning av klimatmötet, COP21. Världsledarna öppnade gårdagen med att tala om vikten av att ta ansvar för klimatet och nödvändigheten om att göra sig fri fossilberoendet. Som långsiktig pensionsförvaltare har AP7 dragit upp några huvudspår för hur vi arbetar för att möta klimatutmaningen. Som en…