Hoppa till innehållet
ap7 logo

Klimatlobbying

Utfördes 2017 – 2019

Lobbying som motverkar Parisavtalet är ett globalt problem
Näringslivets inflytande över politiska processer och beslut i klimatfrågor kan vara större än bolagens egen direkta klimatpåverkan. 2017 inledde AP7 ett treårigt fördjupningstema fokuserat på näringslivets lobbying kopplat till klimatlagstiftning. På tre år har frågan om ansvarsfull lobbying gått från en icke-fråga i dialogen mellan investerare och företag till en norm och självklar del av investerares analys av företags klimatarbete. Vår rapport går igenom lärdomar och erfarenheter från dessa år och medskick till finanssektorn såväl som till bolag som vill ansluta till det viktiga arbetet att ställa om negativ till ansvarsfull klimatlobbying.

Standard för ansvarsfull klimatlobbying
Church of England, BNP Paribas och AP7 har tillsammans med Chronos Sustainability utarbetat en ny standard för ansvarsfull klimatlobbying som ett stort antal av världens största investerare kommer att tillämpa och som blir normerande för hållbara investerare globalt från och med 2022.
Läs mer här: AP7 lanserar standard för ansvarstagande klimatlobbying

Seminarium  ”Klimatlobbying – Vilken roll spelar svenska företagen?”
I januari 2021 genomförde vi ett seminarium på klimatlobbying. Med deltagande från Fiona Reynolds, CEO för PRI (Principles for Responsible Investment) Per Bolund (MP), finansmarknadsminister, Lina Håkansdotter, hållbarhetsansvarig, Svenskt Näringsliv Åsa Pettersson, public affairs- och hållbarhetsansvarig, Scania Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef, AP7.

Klimatlobbying ett internationellt problem
Många internationella näringslivsorganisationer driver en mer negativ klimatlobbying än företagen som stödjer dem. Dessa organisationer har stort inflytande över klimatpolitiken trots bolags officiella stöd för Parisavtalet. Det har upprepade gånger visat sig i USA, Australien, Asien och även Europa att företag som tydligt tagit ställning för Parisavtalet samtidigt varit medlemmar i organisationer som motverkar det. Företag bör säkerställa att allt klimatpolitiskt engagemang som genomförs av företaget själv eller av en medlemsorganisation stödjer Parisavtalet.

Ägare kan skapa förändring
En hoppfull slutsats av vårt arbete med direkt och indirekt klimatlobbying är att det går att åstadkomma förändring på det här området. Tillsammans med Church of England och BNP Paribas har AP7 förmått flera internationella koncerner med stor klimatpåverkan att göra en översyn av sin klimatlobbying, och öka sin transparens. Vissa företag har som sista utväg till och med brutit med branschorganisationer som fortsätter att motarbeta Parisavtalet. I vår rapport finns ett antal goda exempel. Globala gruvföretag som Rio Tinto, Anglo American och BHP, liksom energiföretag som BP, Shell, Repsol och Equinor, har gått igenom och redovisat sitt lobbyarbete. Det finns också företag som trots påtryckningar inte förändrat sitt lobbyarbete eller blivit tydligare i sin redovisning. Exxon Mobil är ett sådant exempel.

Svenska företag har mycket att vinna
Svenska företag som ligger långt fram inom hållbarhet gynnas av ett  starkare globalt regelverk som främjar Parisavtalet. Svenska företag arbetar ofta med ansvarsfull klimatlobbying men förbiser ofta att påverka internationella intresseorganisationer att göra det samma. Därför uppmanar vi svenska företag att kartlägga sin direkta och indirekta klimatlobbying och vara en aktiv röst som främjar Parisavtalet.

 

Från bloggen

2022-10-20

Investerare tar Volkswagen till domstol

Efter att i åratal ha försökt få Volkswagen att redogöra för sin lobbying har AP7, Church of England Pensions Board, danska AkademikerPension samt AP2, AP3 och AP4 tagit bolaget till tysk domstol för att utreda minoritetsägares rättigheter i Tyskland.  Med stöd från advokatbyrån Hausfeld LLP och av ClientEarth, en ideell organisation specialiserad inom juridik, är förväntningen…

2022-04-05

AP7 sätter press på tysk bilindustri och fossilbolag i Australien

AP7 har lagt aktieägarförslag i de australiensiska fossilbolagen Woodside och Santos samt i tyska Volkswagen. Gemensamt i förslagen är krav på ökad transparens kring att bolagens klimatlobbying sker i linje med Parisavtalet. Förslag till ändrad bolagsordning i Volkswagen AP7 har tillsammans med Church of England Pensions Board och fem andra investerare lagt förslag på ändring i…

2022-03-14

AP7 lanserar standard för ansvarstagande klimatlobbying

AP7 har tillsammans med BNP Paribas Asset Management och the Church of England Pensions Board tagit fram en standard för ansvarstagande klimatlobbying; The Global Standard on Responsible Climate Lobbying. Standarden är framtagen med stöd från globala investerarnätverk. ”Vi har tillsammans jobbat med frågan om ansvarsfull klimatlobbying sedan 2015. Genom åren har vi lyckats få över 40 bolag att redovisa huruvida deras…

2020-12-01

Debatt – Svenska företag kan vända negativ klimatlobbying

AP7 har under de senaste tre åren genomfört ett fördjupat temaarbete angående klimatlobbying och publicerat en slutrapport från arbetet. Globalt är negativ klimatlobbying ett stort problem som motverkar att Parisavtalet implementeras. I Sverige är negativ klimatlobbying inte lika vanligt. Ansvarsfull klimatlobbying är till och med en möjlighet för svenska bolag som ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete.…

2020-05-20

Så får man oljebolagen att ta hållbara steg

Näringslivets inflytande över politiska processer och beslut i klimatfrågor kan vara större än bolagens egen direkta klimatpåverkan. 2017 inledde AP7 ett treårigt fördjupningstema fokuserat på näringslivets lobbying kopplat till klimatlagstiftning. På tre år har frågan om ansvarsfull lobbying gått från en icke-fråga i dialogen mellan investerare och företag till en självklar del av investerares analys…

2019-09-05

AP7 kräver ökad öppenhet om lobbying mot Parisavtalet

2019-06-20

Lobbying, klimatet och europeiska bolag

Flera företag väljer att se över sina riktlinjer för klimatrelaterad lobbying. Bolagsstämmosäsongen är över och Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg AP7, kan summerar ett framgångsrikt arbete med att få europeiska bolag att se till att intresseorganisationers lobbying verkar i linje med Parisavtalets klimatmål. Bakom arbetet ligger AP7 och Church of England som tillsammans med flera investerare…

2019-05-28

Mannen som pressar oljebolagens lobbying

For English version please read here Under hösten 2018 ledde Church of England tillsammans med AP7 ett krav på ökad öppenhet från de 55 bolag med störst koldioxidutsläpp i Europa och att de skulle säkerställa att de branschorganisationer de är medlemmar i inte motarbetar Parisavtalet. En uppmaning som investerare med sammanlagt 2 000 miljarder dollar stod bakom.…

2019-05-08

Aktiva ägare får RWE och BASF att granska sin klimatlobbying

Många bolag världen över har riktlinjer och mål för hur deras verksamhet ska verka i linje med Parisavtalet. Med goda ambitioner, riktlinjer och mål i linje med Parisavtalet är riktningen den rätta. Men det förekommer att bolag trots det är med i intresseorganisationer som stick i stäv med bolagens riktlinjer motarbetar Parisavtalet. AP7 har drivit…

2018-10-29

AP7 kräver ökad öppenhet om lobbying mot Parisavtalet

Kampen mot klimatförändringarna går trögt. Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport som visade att vi är på väg mot 3 graders global uppvärmning och att konsekvenser blir allvarliga redan vid 1,5 grader. När Parisavtalet träffades för tre år sedan tändes nytt hopp. För första gången fanns en global politisk ambition att…

2018-08-22

En seger på vägen – Exxon bryter med klimatförnekare

Äntligen tillbaka på kontoret efter en extremvarm sommar. Jag har ömsom njutit av värmen och ömsom oroats över klimatförändringarna och bristen på ledarskap i vår tids kanske viktigaste ödesfråga. Under de senaste åren har AP7 framhållit företags politiska lobbying som en kritisk hållbarhetsfråga. Vi har sett att näringslivets stora inflytande över klimatpolitiken hindrar åtgärder att genomföras för att nå…

2018-06-07

Öka engagemanget mot klimatlobbying

Rädslan för klimatregleringar kan driva företag att vilja påverka politiken. Och inte bara de företag som påverkas av regleringarna. Vi har tidigare bloggat om hur nästan alla stora och breda näringslivsorganisationer motverkar en verkningsfull implementering av Parisavtalet. Negativ klimatlobbying medför risker för investerare. Den överhängande risken är i grunden existensiell. Om vi inte effektivt lyckas hejda klimatförändringarna…

2016-04-26

Överväldigande stöd för AP7:s förslag på Anglo Americans stämma

I takt med att investerare samverkar mer både med varandra och med företagen de äger, blir rösträtten allt viktigare som ägarstyrningsverktyg i klimatfrågor. Därför utnyttjar vi vår rösträtt i så gott som samtliga 2600 bolag vi äger, som vi skrev i förra veckan i inlägget En röst på stämman. Nytt för i år är att…

2016-04-18

En röst på stämman

Årets bolagsstämmosäsong är igång och det är högsäsong för ett av de viktigaste påverkansverktygen för aktieägare, att rösta för hur bolagen ska styras. Den möjligheten utnyttjar AP7 till fullo. Vi utnyttjar nämligen rösträtten i så gott som alla bolag vi äger, vilket innebär tusentals olika frågor per år. Hållbarhet är ett område där vi är…

2016-01-28

Vi vill att Exxon stöder en offensiv klimatlagstiftning

Världens första globala klimatavtal! Jubel utbröt. Klimatmötet i Paris 2015 var en välbehövlig framgång. För första gången enades världens länder om ett globalt avtal som ska begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet är en tydlig avsiktsförklaring som beskrivs som en vändpunkt. Det finns all anledning att glädjas. Tyvärr kan processen ännu gå i baklås. Ingenting har…

2015-12-10

Låt inte bakåtsträvare sätta käppar i hjulet för en omställning

Nu under klimatförhandlingarnas mest intensiva skede står hoppet till delegaterna att få ett nytt starkt klimatavtal på plats som inte är alltför urvattnat av olika särintressen. I går rapporterade Sveriges Television om hur Volvo och SKF varit medlemmar i en amerikansk lobbyorganisation som motverkar klimatåtgärder och kämpar för att bevara kolkraften. Volvo och SKF drog…

2015-12-01

Parismötet – för klimatets skull

Nu riktas återigen världens ögon mot Paris, denna gång med anledning av klimatmötet, COP21. Världsledarna öppnade gårdagen med att tala om vikten av att ta ansvar för klimatet och nödvändigheten om att göra sig fri fossilberoendet. Som långsiktig pensionsförvaltare har AP7 dragit upp några huvudspår för hur vi arbetar för att möta klimatutmaningen. Som en…