Hoppa till innehållet
ap7 logo

Private Equity

Utfördes 2014 – 2016

Onoterade bolag spelar en viktig roll för ekonomin och samhällsutvecklingen. Inte minst för att det är här många av de nya affärsidéerna finns som kan leverera lösningar på de samhälls utmaningar vi står inför. Temat resulterade i en ny process för att djupare integrera hållbarhetsaspekter i våra Private Equity-investeringar. Under 2015 tog AP7 tillsammans med andra investerare inom PRI fram en branschstandard, ”PRI Limited Partners Due Diligence Questionnaire”, för utvärdering av PE-förvaltare.