Hoppa till innehållet
ap7 logo

Universell ägarstyrning

Utförs 2022 – 2024

Universell ägarstyrning

Temaarbetet Universell ägarstyrning är en plattform för att undersöka hur vi bäst nyttjar vår roll som global ägare och använder våra resurser på bästa sätt. Under de tre år temat pågår arbetar vi med att vidareutveckla och förfina våra ägarstyrningsaktiviteter. Vi kommer också att utvärdera nya metoder och arbetssätt och undersöka hur olika metoder kan kombineras för bästa möjliga påverkanseffekt.

Integrerat med AP7:s ägarstyrning

Som universell ägare med innehav i bolag över hela världen är ägarstyrningen AP7:s främsta medel för att åstadkomma verkliga effekter i den globala ekonomin. Att maximera effekterna av vår ägarstyrning har därför högsta prioritet. Temaarbetet är inte ett isolerat projekt utan sker integrerat med AP7:s pågående ägararbete för att åstadkomma verkliga effekter i den globala ekonomi. Temat syftar därmed till att utveckla nya arbetssätt i skarpt läge. Några av de aktiviteter som skett i anslutning till temat är:

Riktade insatser mot bolag
Tillsammans med andra kapitalägare har AP7 inlett en domstolsprocess för att förmå Volkswagen att öka transparensen kring sin lobbyingverksamhet. Vi lämnade även in en motion till Teslas årsstämma i syfte att stärka de anställdas rättigheter.

Klimatröstning
Under året har vi skärpt klimatkraven på företag och bland annat markerat på bolagsstämman mot de bolag som fått lågt betyg i Management Quality enligt TPI:s analys. Nästa steg blir att samla fler ägare bakom kraven för att få bättre gehör.

Bolagsdialog
AP7 har utvecklat en metod för att identifiera prioriterade bolag för påverkansdialog om klimatomställning. Tillsammans med samarbetspartner och koalitioner har vi fört en fördjupad dialog med över 180 bolag.

Omställningsportfölj
Ambitionen är att investera i ett begränsat antal bolag med höga utsläpp och genom proaktiv dialog få dem att påskynda omställningen av sina verksamheter. AP7 har gjort den första investeringen i vår omställningsportfölj.

Röstningspolicy
AP7 deltar i en arbetsgrupp inom IIGCC i syfte att förmå proxy advisors att utveckla en skarpare röstningspolicy som uppfyller behoven för en ”net zero asset owner”.

Klimatlobbying
AP7 sitter i en styrgrupp som driver på de europeiska CA100+-bolagens transparens inom klimatlobbying. Syftet är att hantera lobbyorganisationer som bromsar ambitiösa klimatregleringar genom att få fler företag att granska och rapportera om sin klimatlobbying. Läs mer här.

 

Från bloggen

2023-10-11

PRI in Person i Tokyo

PRI in Person är den årliga globala mötesplatsen för aktörer som arbetar med hållbara investeringar. I år var konferensen i Tokyo med 1 300 deltagare från hela världen på plats. Emma Henningsson, Ansvarig för aktivt ägande på AP7, var en av dem. Utöver möten under konferensen passade hon även på att träffa några japanska bolag för…

2023-02-24

Hur har AP7:s ägarstyrning utvecklats under 2022?

AP7 äger aktier i fler än 3 000 bolag världen över för totalt 900 miljarder kronor. Med så mycket pengar i så många bolag är det avgörande att bolagen utvecklas i en hållbar riktning för att kunna vara lönsamma långsiktigt.  I vår färska års- och hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vårt breda ägande sätter ramarna för vår ägarstyrning…

2022-10-20

Investerare tar Volkswagen till domstol

Efter att i åratal ha försökt få Volkswagen att redogöra för sin lobbying har AP7, Church of England Pensions Board, danska AkademikerPension samt AP2, AP3 och AP4 tagit bolaget till tysk domstol för att utreda minoritetsägares rättigheter i Tyskland.  Med stöd från advokatbyrån Hausfeld LLP och av ClientEarth, en ideell organisation specialiserad inom juridik, är förväntningen…

2022-09-27

Hållbara investerare behövs inom fossilindustrin

Kapitalägare har en viktig roll för att uppnå förändring hos utsläppsbolag. Det vore förödande om bolag inom fossilindustrin, med stort omställningsbehov, töms på hållbara investerare. Det skulle innebära att en viktig kraft inom bolagen försvinner. Kapitalägare måste istället samarbeta för att få bolagen att bli bättre rustade för framtiden och därmed bättre investeringar anpassade till en koldioxidsnål…

2022-04-05

AP7 sätter press på tysk bilindustri och fossilbolag i Australien

AP7 har lagt aktieägarförslag i de australiensiska fossilbolagen Woodside och Santos samt i tyska Volkswagen. Gemensamt i förslagen är krav på ökad transparens kring att bolagens klimatlobbying sker i linje med Parisavtalet. Förslag till ändrad bolagsordning i Volkswagen AP7 har tillsammans med Church of England Pensions Board och fem andra investerare lagt förslag på ändring i…

2022-03-16

Bättre förståelse för naturrisker hos företag

Att som investerare förstå hur företag påverkas av och påverkar naturen och biologisk mångfald är allt viktigare för att kunna bedömma riskerna och möjligheterna i företagen. AP7 är med i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) som tillsammans tar fram ett ramverk för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. Nu har en första betaversion av ramverket lanserats. Syftet…

2022-03-14

AP7 lanserar standard för ansvarstagande klimatlobbying

AP7 har tillsammans med BNP Paribas Asset Management och the Church of England Pensions Board tagit fram en standard för ansvarstagande klimatlobbying; The Global Standard on Responsible Climate Lobbying. Standarden är framtagen med stöd från globala investerarnätverk. ”Vi har tillsammans jobbat med frågan om ansvarsfull klimatlobbying sedan 2015. Genom åren har vi lyckats få över 40 bolag att redovisa huruvida deras…