Hoppa till innehållet
ap7 logo

Klimatråd

AP7:s vetenskapliga råd i klimatfrågor

Som statlig pensionsförvaltare med globala tillgångar har AP7 särskilt goda förutsättningar att bidra till lösningar på den typ av systemkritiska problem som klimatförändringarna utgör. För att säkerställa att AP7 tar vara på denna möjlighet på ett effektivt sätt i både ägarstyrning och kapitalförvaltning behöver verksamheten följa den vetenskapliga utvecklingen på nära håll. Därför har ett vetenskapligt råd i klimatfrågor inrättats.

Uppgift

Rådet ska stödja verksamheten genom att bidra till en djupare analys av klimatförändringarnas koppling till finansmarknaderna och det omgivande samhället. Vidare ska det bistå i utveckling och utvärdering av AP7:s verksamhetsstrategier för att hantera klimatrelaterade problem och möjligheter.

Medlemmar

  • John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet (ordförande)
  • Jonas Nycander, professor i geofysisk hydrodynamik, Stockholms universitet
  • Bo Becker, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm