AP7 Räntefond
113.05
AP7 Aktiefond
378.78

Upphandlingar

Här finns information om våra pågående och avslutade upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

Accounting, auditing and fiscal services

Advice, support and administration of global custodian(s) procurement

Active Alpha Management

 

Avslutade upphandlingar

Upphandling gällande Juridiska tjänster

Public procurement Advice in Active Alpha Management

Upphandling avseende global Private Equity förvaltare

Public procurement regarding Green Impact Equity