AP7 Räntefond
112.29
AP7 Aktiefond
292.80

Årsredovisningar

2016 var ett svårt år att prognostisera. När Storbritannien bestämde sig för att lämna EU förvånade det många. Att sedan USA valde Donald Trump till president överraskade ännu fler. Få förutspådde också att aktieutvecklingen under 2016 skulle bli ännu ett år med tydlig uppgång.

För spararna i AP7 Såfa blev värdeökningen under året 15,5 procent och under en femårsperiod har den genomsnittliga årliga utvecklingen legat runt 20 procent. Hur det kommande året utvecklas är det ingen som vet. Men det kommer knappast att ligga på de nivåer vi sett de senaste åren.

Under 2016 har AP7 utvecklat sin strategiska aktieportfölj. Förändringarna kommer att genomföras stegvis de kommande åren. Målet är ökad diversifiering för att bland annat sänka risknivån för spararna vid 65 års ålder och höja lägstanivån för pensionerna i systemet.

Ett stort beslut AP7 fattade under året var att integrera Parisavtalet i vår löpande normscreening av portföljen. Något som bland annat innebär att vi kommer att börja svartlista bolag som agerar i direkt strid med FN:s nya klimatavtal. I samband med det kommer vi också att utforma ett grönt mandat som investerar i noterade bolag med verksamheter som bidrar till lösningar av klimatproblem.

Ladda ner årsredovisningen 2016

Se samtliga årsredovisningar