Hoppa till innehållet
ap7 logo

Årsredovisningar

2021 har vi kombinerat AP7:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning.
2021 var ett bra år för spararna i AP7 Såfa. Aktiefonden steg med 34 procent medan räntefonden sjönk med 0,7 procent, i linje med en omvärld med låga räntor och höga värderingar på börserna världen över.

Avkastningen för den genomsnittlige Såfaspararen 2021 var 31,5 procent. Från starten hösten 2000 fram till årsslutet 2021 var förvalsalternativets avkastning 428 procent, motsvarande i genomsnitt 8,2 procent per år i tidsviktad avkastning. Under samma period har de privata premiepensionsfonderna gett 230 procent och 5,8 procent i genomsnittlig årsavkastning.

I snitt sedan 2000 har avkastningen uppgått till 11,6 procent i kapitalviktad avkastning. En nivå som långsiktigt överträffat målet att AP7 Såfa under ett yrkesliv ska ge minst 2 procents värdeökning per år över inkomstpensionen som uppgått till 3,1 procent.

 

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen för 2021

Alla våra årsredovisningar hittar du på ap7.se/om oss/dokument