AP7 Räntefond
112.08
AP7 Aktiefond
302.14

Årsredovisningar

2017 blev ett omvälvande år för premiepensionssystemet. Skandaler med skojarbolag skapade en allmän medvetenhet om att systemet har brister som kräver snabba insatser. Pensionsmyndigheten tog fram ett 30-punkters-program för att sanera det befintliga fondtorget och de sex partierna i riksdagens pensionsgrupp kom fram till en ny uppgörelse som bland annat innefattar höjd pensionsålder, förstärkt grundskydd och ett reformerat premiepensionssystem.

I och med pensionsuppgörelsen är en ny riktning utstakad. Nu finns en plan för att åtgärda problemen som har naggat på premiepensionssystemets legitimitet.

Utvecklingen av den globala ekonomin 2017 överraskade positivt. Värderingarna fortsatte upp och många prognoser slogs. För Såfa-spararna blev avkastningen 16,5 procent, jämfört med de privata fonderna som gav 9,6 procent.

I hållbarhetsarbetet gick AP7 före och integrerade Parisavtalet i den normbaserade grunden för ägarstyrningen och i juni svartlistade vi som första investerare bolag för att de agerade i strid med klimatavtalet.

Ladda ner årsredovisningen 2017

Se samtliga årsredovisningar