AP7 Räntefond
112.42
AP7 Aktiefond
302.27

Våra dokument

Här hittar du och kan söka bland AP7:s samtliga årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och riktlinjer.

FilnamnFiltypStorlek
AP7 Årsredovisning 2017pdf1 MB
Svarta listan december 2017pdf28 KB
Innehavsförteckning 2010pdf290 KB
Årsredovisning 2010pdf1 MB
Black List December 2017pdf270 KB
Riktlinjer för ägarstyrningpdf378 KB
Riktlinjer för placeringsverksamhetenpdf903 KB
Riktlinjer för riskhanteringpdf709 KB
Förstudie Vatten som investeringsobjekt 2017pdf252 KB
Sustainability report 2016pdf6 MB
Halvårsredogörelse AP7 Räntefond innehavsbilaga 2017pdf376 KB
Halvårsredogörelse AP7 Aktiefond innehavsbilaga 2017pdf3 MB
Halvårsredogörelse AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2017pdf460 KB
Innehav AP7 Räntefond 2016pdf368 KB
Innehav AP7 Aktiefond 2016pdf8 MB
Halvårsrapport 2016pdf419 KB
The Performance of socially responsible investmentpdf121 KB
Interna riktlinjer om bästa möjliga resultatpdf130 KB
Riktlinjer för ersättningar och övriga anställningsvillkorpdf411 KB
Riktlinjer för hantering av etiska frågorpdf457 KB
Riktlinjer för intern styrning och kontrollpdf361 KB
Svarta listan Juni 2017pdf362 KB
AP7 Årsredovisning 2016pdf1 MB
Hållbarhetsredovisning 2016pdf2 MB
Hållbarhetsredovisning 2015pdf4 MB
Hållbarhetsredovisning 2014pdf4 MB
Hållbarhetsredovisning 2012-2013pdf673 KB
Hållbarhetsredovisning 2011pdf737 KB
Årsredovisning 2015pdf5 MB
Innehavsförteckning 2015pdf514 KB
Aktiefond 2015pdf514 KB
Innehavsförteckning 2015pdf38 KB
Räntefond 2015pdf38 KB
Halvårsrapport 2015pdf318 KB
Årsredovisning 2014pdf9 MB
Innehavsförteckning 2014pdf617 KB
Aktiefond 2014pdf617 KB
Innehavsförteckning 2014pdf42 KB
Räntefond 2014pdf42 KB
Halvårsrapport 2014pdf242 KB
Årsredovisning 2013pdf3 MB
Innehavsförteckning 2013pdf403 KB
Halvårsrapport 2013pdf243 KB
Årsredovisning 2012pdf4 MB
Innehavsförteckning 2012pdf435 KB
Halvårsrapport 2012pdf94 KB
Årsredovisning 2011pdf2 MB
Innehavsförteckning 2011pdf290 KB
Halvårsrapport 2010pdf75 KB
Årsredovisning 2009pdf2 MB
Halvårsrapport 2009pdf103 KB
Premiesparfonden 2009pdf103 KB
Halvårsrapport 2009pdf96 KB
Premivalsfonden 2009pdf96 KB
Årsredovisning 2008pdf2 MB
Halvårsrapport 2008pdf424 KB
Premiesparfonden 2008pdf424 KB
Halvårsrapport 2008pdf376 KB
Premievalsfonden 2008pdf376 KB
Årsredovisning 2007pdf2 MB
Annual Report 2007pdf2 MB
Årsredovisning 2006pdf2 MB
Annual Report 2006pdf2 MB
Årsredovisning 2005 Del 1pdf1 MB
Årsredovisning 2005 Del 2pdf866 KB
Annual Report 2005 Part 1pdf1 MB
Annual Report 2005 Part 2pdf882 KB
Årsredovisning 2004 Del 1pdf4 MB
Årsredovisning 2004 Del 2pdf731 KB
Årsredovisning 2003 Del 1pdf4 MB
Årsredovisning 2003 Del 2pdf1 MB
Årsredovisning 2002 Del 1pdf2 MB
Årsredovisning 2002 Del 2pdf686 KB
Årsredovisning 2001pdf812 KB
Årsredovisning 2000pdf176 KB