Hoppa till innehållet
ap7 logo

Organisation

AP7 har 38 medarbetare. Vi kan vara liten och effektiv organisation eftersom vi valt att bara ha intern förvaltning på de marknader där vi kan vara bland de bästa, i praktiken Sverige. För övriga marknader är vår ambition att anlita de skickligaste fondförvaltarna i världen samt fristående leverantörer och konsulter.

Kärnverksamhet

  • Analys och långsiktig fördelning av olika tillgångar, till exempel aktier och räntebärande placeringar
  • Hantering av risknivå i aktiefonden med hjälp av derivat
  • Urval och uppföljning av externa kapitalförvaltare
  • All ränteförvaltning och kassahantering
  • Alfaförvaltning av delar av den svenska aktieportföljen
  • Värdepappersadministration och andra administrativa funktioner

Intern och extern aktieförvaltning

Med intern förvaltning menas att placeringsbesluten fattas och verkställs av egna anställda förvaltare. Med extern förvaltning menas att placeringarna görs av särskilt anlitade utomstående kapitalförvaltare, ofta större specialiserade firmor. I valet mellan intern och extern förvaltning tas hänsyn till förväntad kvalitet och kostnad för de olika förvaltningsformerna.

Den interna aktieförvaltningen omfattar bland annat ren alfaförvaltning av svenska aktier.

Externa förvaltare

Indexförvaltning av globala aktier

State Street Global Advisors
Northern Trust Global Advisors
BlackRock

 

Ren alfaförvaltning

Nomura (japanska aktier)
Sumitomo Mitsui Trust (japanska aktier)

 

Förvaltning av private equityfonder

HarbourVest Partners
Hamilton Lane Advisors
LGT Capital Partners