AP7 Räntefond
112.38
AP7 Aktiefond
340.14

Styrelse

 

Erfaren styrelse ger trygghet

Styrelsen för AP7 består av erfarna personer med stora kunskaper om näringsliv, ekonomi och finansiella marknader. Styrelsen är ytterst ansvarig för AP7 inför regering och riksdag.

Styrelsens ordförande är Rose Marie Westman


Chefsekonom på Burenstam & Partners. Tidigare Executive Vice President för ABB Treasury Center i New York samt finansanalytiker och portföljförvaltare inom Alecta Pensionsförsäkring.

Adine Grate Axén är vice ordförande


Egenföretagare. Tidigare Executive Managing Director Investor AB med olika ansvarsområden och styrelseuppdrag i Investor. Ordförande i Nasdaq OMX Stockholms bolagskommitté. Styrelseledamot i Sky Limited, HI3G Access, Sampo OY, SOBI, Swedavia, Madrague, Alhanko och Johnson AB.

Gunnar Andersson


Adjungerad professor i matematisk statistik vid KTH, vd för ActStrats AB, ordförande i OMBEA AB, ordförande i Försäkringstekniska forskningsnämnden och ordförande i Cefin. Gunnar har även varit vd i Nordea Liv och KP samt vice vd i Folksam.

Patrik Tolf


Deputy CFO & Head of Group Finance på Volvo Cars, med flertalet befattningar inom koncernen med bland annat pensionsstiftelser och financial services bolag. Styrelseledamot i Volvofinans Bank. Tidigare motsvarande befattningar inom Saab AB och ordförande i Saab Pensionsstiftelse.

Tonika Hirdman


Generaldirektör vid Fondation de Luxembourg. Tidigare vd och landchef för ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A., vd för Banco Fonder samt Senior Vice President i ABN AMRO Asset Management med ansvar för hållbara investeringar.

Mats Kinnwall


Chefekonom för Teknikföretagen. Tidigare chefsekonom för Skogsindustrierna & Industriarbetsgivarna och SKL samt chefsanalytiker på Handelsbanken och Blue Institute. Styrelseledamot i Skandia Investment Management samt medlem av Borlänge kommuns finanskommitté.

Kerstin Hermansson


Vd i Svenska Fondhandlareföreningen. Styrelseledamot i SwedSec Licensiering AB, Föreningen God Sed på Värdepappersmarknaden, Aktiefrämjandet och Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Emma Ihre


Hållbarhetschef vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Tidigare ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet, chef för Corporate Engagement på Ethix SRI Advisors samt verksamhetsansvarig för Amnesty Business Group. Emma är idag ordförande för Sveriges Finansanalytikers Hållbarhetsgrupp samt styrelseledamot i hedgefonden Nordkinn, Smarta Samtal och Global Compact Sweden.

Per Frennberg


Fristående investeringsspecialist. Tidigare på tjänstepensionsföretaget Alectas kapitalförvaltning som strateg, portföljförvaltare, räntechef och kapitalförvaltningschef. Dessförinnan forskare och lärare i finansiell ekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.