Hoppa till innehållet
ap7 logo

Styrelse

Erfaren styrelse ger trygghet

Styrelsen för AP7 består av nio ledamöter med erfarenhet inom näringsliv, ekonomi och finansiella marknader. Styrelsen är ytterst ansvarig för AP7 inför regering och riksdag.

Per Frennberg
Styrelseordförande (Arbetsutskottet, ordförande i Kapitalförvaltningsutskottet)
Invald: 2018
Övriga uppdrag: Investeringsansvarig Euro Accident Livförsäkring.
Tidigare uppdrag: Strateg, portföljförvaltare, räntechef och kapitalförvaltningschef på Alecta. Forskare och lärare i finansiell ekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Utbildning: Fil dr i nationalekonomi, Lunds universitet.
Född: 1964

Emma Ihre
Vice styrelseordförande (Arbetsutskottet, Revisionsutskottet)
Invald: 2018
Övriga uppdrag: Ledamot för styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)Head of Sustainability Embracer GroupInvestor Ombudsman i hedgefonden Nordkinn Asset Management. Advisory Board Member, Lund Institute for Sustainability Impact.
Tidigare uppdrag: Head of Sustainability Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Styrelseordförande för Global Compact Network Sweden, vice ordförande i ICC:s kommitté för hållbarhetsfrågor och adjungerad styrelseledamot, Ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet, chef för Corporate Engagement på Ethix SRI Advisors, samt verksamhetsansvarig för Amnesty Business Group.
Utbildning: Fil. kand. i nationalekonomi, Stockholms universitet.
Född: 1971

Tonika Hirdman 
(Kapitalförvaltningsutskottet)
Invald: 2015
Övriga uppdrag: Generaldirektör Fondation de Luxembourg, Styrelseordförande Nordnet Fonder.
Tidigare uppdrag: VD ABN AMRO Bank Luxembourg, VD Banco Fonder, handläggare Utrikesdepartementet, Handläggare Finansinspektionen.
Utbildning: Internationella Ekonomlinjen, Uppsala universitet.
Född: 1966

Anders Wihlborn
(Kapitalförvaltningsutskottet)
Invald: 2019
Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Advinans AB samt styrelsemedlem i Linnane Pharma AB och i Optimas Capital Ltd.
Tidigare uppdrag: Tidigare Managing Director på Bank of America Merrill Lynch.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. MBA Program, International Business, University of HK.
Född: 1962

Mikaela Valtersson
(Revisionsutskottet)
Invald: 2019
Övriga uppdrag: Vice VD för Kunskapsskolan AB. Ledamot av styrelsen för Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons hållbarhetsstiftelse, samt i tankesmedjan Fores.
Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot (MP) och partiets ekonomisk-politiska talesperson, samt ledamot i finansutskottet. Ordförande för Friskolornas riksförbund.
Utbildning: Gymnasielärare samhällskunskap och historia.
Född: 1967

Magnus Vesterlund
(Revisionsutskottet)
Invald: 2020
Övriga uppdrag: Chefsekonom på Svensk Försäkring.
Tidigare uppdrag: Chef för Riskavdelningen på Folksam Livgruppen. Olika befattningar inom Riksbanken, samt nationell expert i EU-kommissionen.
Utbildning: Ekonomie magisterexamen i nationalekonomi.
Född: 1970

Roine Vestman
(Kapitalförvaltningsutskottet)
Invald:
2020
Övriga uppdrag: Docent vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, Senior Fellow vid Centre for Economic Policy Research, gästforskare vid Swedish House of Finance.
Tidigare uppdrag: Post-doc och forskare, vetenskaplig rådgivare till Finansinspektionen.
Utbildning: Ph.D. i nationalekonomi från New York University, USA.
Född: 1978

Susanne Ekblom
(Ordförande i Revisionsutskottet)
Invald:
2020
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Assemblin och ordf för revisionskommittén, styrelseledamot i ElinderSten, styrelseledamot i Norstat och ordf för revisionskommittén samt konsult i eget bolag.
Tidigare uppdrag: Vd och koncernchef på Vectura Fastigheter AB, CFO på Investor AB, Ekonomidirektör på SVT samt olika befattningar inom Scania. Styrelseledamot i GoCo, SOS Barnbyar, Kunskapsskolan, Vectura Fastigheter, SRF (Sveriges Radio Förvaltning) och Radiotjänst i Kiruna (suppleant).
Utbildning: BSc i företagsekonomi, Stockholms universitet.
Född: 1966

Henrik Saxborn 
Ledamot
Invald: 2022
Övriga uppdrag: Vice ordförande i PSP Swiss Property AG, Styrelseledamot i AMF Fastigheter, Styrelseledamot i Annehem AB, Styrelseledamot i Börssällskapet i Göteborg.
Tidigare uppdrag: Vd för Castellum AB, Management Parter NIAM, Vice ordförande i EPRA ( European Public Real Estate Association), Styrelseledamot i Sweden Green Building Council, Ordförande för CMB Chalmers (Centrum för management i byggsektorn)
Utbildning: Civilingenjör Fastighetsekonomi / Lantmäteri KTH
Född: 1964