Hoppa till innehållet
ap7 logo

Styrelse

Erfaren styrelse ger trygghet

Styrelsen för AP7 består av nio ledamöter med erfarenhet inom näringsliv, ekonomi och finansiella marknader. Styrelsen är ytterst ansvarig för AP7 inför regering och riksdag.

Per Frennberg
Ordförande i arbetsutskottet och kapitalförvaltningsutskottet
Andra uppdrag: Investeringsansvarig, Euro Accident Livförsäkring.
Tidigare befattningar och uppdrag: Strateg, portföljförvaltare, räntechef  och kapitalförvaltningschef på Alecta. Forskare och lärare i finansiell ekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds  universitet.
Utbildning: Fil dr i nationalekonomi,  Lunds universitet
Född: 1964

Emma Ihre
Arbetsutskottet, revisionsutskottet
Invald: 2018
Andra uppdrag: Head of Sustainability Embracer Group, adjungerad styrelseledamot och Investor Ombudsman i hedge fonden Nordkinn Asset Management, styrelseledamot Sida. Advisory Board Member vid Lund Institute for Sustainability Impact.
Tidigare befattningar och uppdrag: Hållbarhetschef vid Mannheimer Swartling Advokat byrå, ordförande Global Compact Network Sweden, Ansvarig för hållbart företagande på Finans departementet, chef för Corporate Engagement på Ethix SRI Advisors, samt verksamhetsansvarig för Amnesty Business Group.
Utbildning: Fil. kand. i nationalekonomi, Stockholms universitet
Född: 1971

Anders Wihlborn
Kapitalförvaltningsutskottet
Invald: 2019
Andra uppdrag: Styrelseordförande  för Advinans AB, samt styrelsemedlem  i Linnane Pharma AB och Optimas Capital Ltd.
Tidigare befattningar och uppdrag: Managing Director på Bank of America Merrill Lynch.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, samt MBA Program,  International Business, University of Hong Kong
Född: 1962

Mikaela Valtersson
Revisionsutskottet
Invald: 2019
Andra uppdrag: Vice vd för Kunskapsskolan AB. Ledamot av styrelsen för Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons hållbarhetsstiftelse, samt i tanke smedjan Fores.
Tidigare befattningar och uppdrag: Riksdagsledamot (MP) och partiets ekonomisk-politiska talesperson, samt ledamot i finansutskottet. Ordförande för Friskolornas riksförbund.
Utbildning: Gymnasielärare i  samhällskunskap och historia
Född: 1967

Magnus Vesterlund
Revisionsutskottet
Invald: 2020
Andra uppdrag: Chefsekonom på Svensk Försäkring.
Tidigare befattningar och uppdrag: Chef för Riskavdelningen på Folksam Livgruppen. Olika befattningar inom Riksbanken, samt nationell expert i EU-kommissionen.
Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi, Linköpings universitet
Född: 1970

Roine Vestman
Kapitalförvaltningsutskottet
Invald:
2020
Andra uppdrag: Docent vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, rådgivare vid Sveriges Riksbank, vetenskaplig rådgivare till Riksgälden, Senior Fellow vid Centre for Economic Policy Research, gästforskare vid Swedish House of Finance.
Tidigare befattningar och uppdrag: Post-doc och forskare, vetenskaplig rådgivare till Finansinspektionen.
Utbildning: Ph.D. i nationalekonomi, New York University, USA
Född: 1978

Susanne Ekblom
Ordförande i Revisionsutskottet
Invald:
2020
Andra uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Assemblins revisionskommitté, styrelseledamot i Norstat  samt konsult i eget bolag.
Tidigare befattningar och uppdrag: Vd och koncernchef på Vectura Fastigheter AB, CFO på Investor AB, Ekonomidirektör på SVT, samt olika befattningar inom Scania. Styrelseledamot i ElinderSten, GoCo, SOS Barnbyar, Kunskaps skolan, Vectura Fastigheter, Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) och Radiotjänst i Kiruna (suppleant).
Utbildning: BSc i företagsekonomi, Stockholms universitet
Född: 1966

Henrik Saxborn 
Ledamot
Invald: 2022
Andra uppdrag: Vice ordförande i  PSP Swiss Property AG, Styrelseledamot i AMF Fastigheter, Styrelseledamot i Annehem AB.
Tidigare befattningar och uppdrag: Vd för Castellum AB, Managing Partner NIAM, Vice ordförande i EPRA (European Public Real Estate Association), Styrelseledamot i Börssällskapet i Göteborg, Styrelseledamot i Sweden Green Building Council, Ordförande i CMB Chalmers (Centrum för management i byggsektorn).
Utbildning: Civilingenjör fastighetsekonomi/lantmäteri, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Född: 1964

Elisabeth Frayon
Kapitalförvaltningsutskottet
Invald:
2023 
Andra uppdrag: 
Head of Independent Risk Control på Lynx Asset Management AB
Tidigare befattningar och uppdrag: 
Chief Risk Officer på  Informed Portfolio Management AB, Riskkontrollchef och Risk manager på Sveriges Riksbank, Senior Sales Manager på Unibank AS/Nordea, Senior Dealer på NCC Treasury AB, Foreign Exchange Dealer på Banque Indosuez Sverige AB  
Utbildning:
Magisterexamen i internationell ekonomi, Linköpings universitet
Född: 1968