Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7:s röstning

Bolagsstämman är varje bolags högsta beslutande organ, där aktieägare ges möjlighet att aktivt påverka bolagets styrning. Att rösta vid bolagsstämmor är AP7:s främsta verktyg för att påverka den absoluta merparten av bolagen i fondens portfölj och driva vår principiella hållning i olika hållbarhetsfrågor. För att öka transparensen kring hur AP7 röstar på bolagsstämmor kan man via verktyget nedan se hur vi röstat på samtliga agendapunkter vid stämmorna.

Här kan du ta del av hur vi röstat i 3000 bolag världen över.

 

Enligt lagen om AP-fonder får AP7 inte rösta vid svenska bolagsstämmor, men eftersom 99 procent av våra innehav finns utanför Sveriges gränser kan vi ändå rösta på så gott som alla stämmor – över 4 000 stycken varje år. Antalet stämmor motsvarar inte antalet bolag AP7 har investerat i eftersom det i vissa länder, till exempel Kina, är vanligt att ett bolag arrangerar flera stämmor per år.

För att få ökat genomslag i särskilt angelägna frågor går AP7 ofta samman med andra aktieägare och driver gemensamma förslag. I vissa länder kan AP7 lägga egna aktieägarförslag, så kallade motioner, på stämmorna.