Hoppa till innehållet
ap7 logo

Så arbetar vi

AP7 placerar i aktier över hela världen och i många olika branscher. Det ger en bra riskspridning. Vår huvudstrategi är att ta del av avkastningen på aktiemarknaden som helhet, genom att följa marknadsindex, snarare än att bevaka enskilda bolags utveckling.

Det finns två källor till avkastning, systematisk exponering mot riskpremier och värdeskapande aktiv förvaltning.

AP7:s uppdrag är att över tid kombinera dessa båda källor på ett sätt som innebär att förvalsalternativet och de statliga fondportföljernas roll i det allmänna pensionssystemet uppfylls. I detta arbete vägleds AP7 av investeringsfilosofier eller ”övertygelser” som delats in i fem kategorier: risktagande, diversifiering, aktiv förvaltning och dynamisk allokering, kostnadseffektivitet samt ägarstyrning och hållbarhet.

Här kan du läsa mer om vår placeringsfilosofi.

Ladda ner vår placeringsfilosofi som PDF.