Hoppa till innehållet
ap7 logo

Ränteplaceringar

AP7 Räntefond har utformats för att fungera som byggsten i det statliga erbjudandet i premiepensionssystemet. AP7 Räntefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvals-alternativet AP7 Såfa.

All ränteförvaltning i AP7 Räntefond sköts av AP7:s egna anställda förvaltare.

Placeringsstrategi

Strategin är att placera AP7 Räntefonds tillgångar i ränterelaterade finansiella instrument med

  • låg kreditrisk
  • en genomsnittlig löptid i fondens totala placeringar på cirka 3 år
  • övervägande delen utfärdad i svenska kronor

Placeringar i obligationer begränsas till sådana obligationer som är

  • utgivna eller garanterade av svenska staten eller vissa andra stater med hög kreditvärdighet
  • utgivna av aktiebolag i vilka svenska staten äger majoriteten av aktierna
  • utgivna enligt lagen (2003:1223) om säkerställda obligationer

Av tillgångarna i AP7 Räntefond får högst 30 procent vara placerade på konto i bank eller annat kreditinstitut (så kallad deposit).

Repor

AP7 får för AP7 Räntefonds räkning delta i marknaden med återköpstransaktioner, så kallade repor. Vid en repa säljer fonden ett värdepapper till en motpart med en samtidig överenskommelse att vid en fastställd framtida tidpunkt köpa tillbaka motsvarande värdepapper till ett visst bestämt pris. Under tiden kan den erhållna likviden placeras och ge avkastning.

Syftet med reporna är att öka avkastningen i fonden.