Hoppa till innehållet
ap7 logo

Ränteplaceringar

AP7 Räntefond har utformats för att fungera som byggsten i det statliga erbjudandet i premiepensionssystemet. AP7 Räntefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvals-alternativet AP7 Såfa.

All ränteförvaltning i AP7 Räntefond sköts av AP7:s egna anställda förvaltare.

Placeringsstrategi

Strategin är att placera AP7 Räntefonds tillgångar i ränterelaterade finansiella instrument med

  • låg kreditrisk
  • en genomsnittlig löptid i fondens totala placeringar på cirka 3 år
  • övervägande delen utfärdad i svenska kronor

Placeringar i obligationer begränsas till sådana obligationer som är

  • utgivna eller garanterade av svenska staten eller vissa andra stater med hög kreditvärdighet
  • utgivna av aktiebolag i vilka svenska staten äger majoriteten av aktierna
  • utgivna enligt lagen (2003:1223) om säkerställda obligationer

Av tillgångarna i AP7 Räntefond får högst 30 procent vara placerade på konto i bank eller annat kreditinstitut (så kallad deposit).