Hoppa till innehållet
ap7 logo

Så hanterar vi risk

AP7:s erbjudanden bygger alla på de grundläggande villkor som vi formulerat för placering och riskhantering.

Det här synsättet styr hur vi placerar spararnas pengar:

  • Risken i premiepensionen bör anpassas så att premiepensionen och inkomstpensionen tillsammans hamnar på en rimlig nivå.
  • Pensionssparande ska ses över en längre tidsperiod, ett 40-årsperspektiv eller längre.
  • Risken ska minska närmare pensionen eftersom spararen behöver pengarna inom en snar framtid.
  • Riskspridning har ett egenvärde. Därför är det bästa en diversifierad aktieportfölj.
  • Räntesparande riskerar att ge låg pension.

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan minska såväl som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.