Första generationen som aldrig kommer i kapp

Financial Times konstaterar att de ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden i Storbritannien idag är de första som inte ser ut att få det bättre än sina föräldrar.

Läs mer