Hur kan kapitalet bidra till bättre levnadstandard i världen?

  Den 3 juni 2020 pågick konferensen ”Building back better – Finance and development leaders in joint action” som Sida och FN arrangerade i spåren av Covid-19. Inbjudna var GISD, Global Investors for Sustainable Development, för att dra lärdomar om hur världens finansiella aktörer kan bidra till FN:s globala hållbarhetsmål som berör fattigdom, hunger, jämlikhet och ekonomisk…

Läs mer