Ta från bruna bolag och investera i gröna

För ett år sedan svartlistade AP7 en handfull bolag, bland annat ExxonMobil och Gazprom, för att de motarbetar Parisavtalet. Det sammantagna värdet på bolagen var drygt tre miljarder kronor. Nu investerar vi motsvarande belopp i två gröna impact-mandat med bolag som bidrar till lösningar på klimatproblem. Det ena mandatet är helt inriktat på FN:s globala…

Läs mer