Världens utmaningar är våra utmaningar

Nyligen publicerade Riksrevisionen en granskning av regeringens styrning av Vattenfall. I den konstaterar Riksrevisionen att Vattenfalls strategi att minska sin klimatpåverkan genom att sälja sina tyska kolkraftverk inte kommer bidra till att uppnå EU:s klimat- och energimål. Genom att sälja slipper Vattenfall ta ansvar för kolkraftverkens klimatpåverkan, men någon verklig effekt på klimatet har inte…

Läs mer