Ny hållbarhetsredovisning 2015

AP7 är en universell och evig ägare. Det innebär att vi köper hela marknaden och vi köper inte för att sälja. För våra sparare gör kombinationen av hög diversifiering och låga avgifter stor skillnad på pensionskapitalet på 40-50 års sikt. För vårt ägarstyrningsarbete innebär det att vi kan vi agera som ägare på bred front…

Läs mer