AP7 Räntefond
112.29
AP7 Aktiefond
292.80

Våra produkter

AP7 Såfa är det statliga förvalsalternativet i premiepensionssystemet. Det är en färdig fondportfölj som kombinerar risk och trygghet genom livet utan att spararen behöver tänka på det. Fondportföljen är en mix av två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond.

AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond är två fonder för de som vill ha högre eller lägre risk än de färdiga fondportföljer som AP7 erbjuder eller för de som vill bygga en egen fondportfölj med både statliga och privata fonder.

AP7 Offensiv, AP7 Balanserad och AP7 Försiktig är tre fondportföljer för dig som själv vill välja risknivån på ditt sparande.

AP7 produkter

”Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan minska såväl som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.”