Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7:s Klimathandlingsplan

AP7:s klimathandlingsplan är en sammanfattning av AP7:s plan för att bidra till att nå nettonollutsläpp globalt senast 2050.

AP7:s uppdrag, att skapa god avkastning åt våra sparare, är beroende av implementeringen av Parisavtalet och av en långsiktigt hållbar global utveckling. Målet om globala nettonollutsläpp till år 2050 ställer höga krav. Med vår klimathandlingsplan vill vi tydliggöra vår avsikt att vara en positiv kraft för att nå klimatmålet och beskriva hur vi kommer att gå tillväga.

Planen omfattar bland annat ett antal tidsatta mål för AP7:s aktiva ägande och investeringar. Målen är strukturerade i enlighet med den kategorisering som anges i The Investor Agenda’s ”Expectation ladder” (theinvestoragenda.org). Som en del i klimathandlingsplanen kommer vi bland annat att kartlägga andelen bolag med trovärdiga omställningsplaner i portföljen och ta fram en plan för att öka denna andel genom investeringar, svartlistning och ägarstyrning.

Klimathandlingsplanen tar avstamp i FN:s klimatpanel IPCC:s scenarier och det internationella energirådet IEA:s färdplan Net Zero Roadmap 2050. Den är baserad på tillgängligt material under första halvåret 2022 och kommer löpande att utvecklas.

Läs AP7:s Klimathandlingsplan

Read AP7:s Climate Action Plan