Hoppa till innehållet
ap7 logo

Klimatomställning

Utförs 2020 – 2022

Under 2020 lanserade AP7 temat Klimat ­omställning för att ta reda på hur man kan driva på en omställning i de mest klimat­påverkande bolagen. Sedan AP7 lanserade sitt första klimatrelaterade tema 2015, har kunskapen ökat om effekterna av de pågå­ende klimatförändringarna liksom om företagens påverkan. En rad internationella initiativ och investe­rarprojekt har också kommit på plats såsom CA100+.
Dagens utsläppsminskningar går inte tillräckligt fort för att vi ska uppnå tvågradersmålet i Parisavtalet och klimatfrågan har därmed blivit ännu mer ange ­lägen. Samtidigt har vi fått bättre förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat inom området. Inom ramen för vårt temaarbete utvärderar vi därför hur vi kan använda vårt ägarinflytande för att driva på företag att fatta ansvarsfulla beslut och bidra till att påskynda övergången till ett fossilfritt samhälle.

Målet är utsläppsminskningar

Det nya temat Klimatomställning kommer att drivas under 2020–2022. Ett huvudsyfte med temat är att utveckla våra ägarstyrningsverktyg. I samarbete med investerare och andra aktörer strävar AP7 också efter att bidra till metodutveckling och ökad kunskap till andra investerare och bolag. Vårt övergripande mål är att bidra till verkliga utsläppsminskningar genom omställningar i bolagen. Nya studier visar att det är ett begränsat antal bolag som står för den största delen av de globala utsläppen. För att uppnå effektivitet i arbetet med att påskynda övergången till ett fossilfritt samhälle fokuserar vi vår ägarstyrning på dessa bolag med störst klimatpåverkan.