Hoppa till innehållet
ap7 logo

Klimatomställning

Utförs 2020 – 2022

Temat Klimatomställning har fokuserat på investerares bidrag till omställningen i de mest klimatpåverkande bolagen.  Ett huvudsyfte med temat är att utveckla våra ägarstyrningsverktyg. I samarbete med investerare och andra aktörer strävar AP7 också efter att bidra till metodutveckling och ökad kunskap till andra investerare och bolag. Vårt övergripande mål är att bidra till verkliga utsläppsminskningar genom omställningar i bolagen.

Målet är utsläppsminskningar

Under 2022 publicerade  AP7 en Klimathandlingsplan för hur vi ska bidra till nettonollutsläpp till år 2050. Planen utgår från vårt åtagande inom Paris Aligned Asset Owners och tar avstamp i IPCC:s scenarier och IEA:s Net Zero Roadmap 2050.

Det oberoende forskningsinstitutet Transition Pathway Initiative (TPI) är navet i temaarbetet. TPI:s scenarioanalyser, som visar hur företags verksamhetsplaner ligger i linje med Parisavtalet, är ett viktigt underlag i vårt ägarstyrningsarbete. I juni 2022 etablerades TPI Global Climate Transition Centre som ska producera forskning och analys till investerare om hur företag anpassar sig till en nettonollansats. Centret kommer även att granska emittenter av företags- och statsobligationer. AP7 sitter sedan 2020 i TPI:s styrgrupp.

Klimataspekten i AP7:s svartlistning utvecklas kontinuerligt. 2020 skärptes kraven på företag som bedriver omfattande kolverksamhet med planer på expansion och året därpå inkluderades fossilbolag som inte uppvisar trovärdiga omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Metodutvecklingen har fortsatt under 2022, med granskning av ytterligare olje- och gasbolag och under året svartlistades oljebolag involverade i oljesand.

 

Från bloggen

2022-09-27

Hållbara investerare behövs inom fossilindustrin

Kapitalägare har en viktig roll för att uppnå förändring hos utsläppsbolag. Det vore förödande om bolag inom fossilindustrin, med stort omställningsbehov, töms på hållbara investerare. Det skulle innebära att en viktig kraft inom bolagen försvinner. Kapitalägare måste istället samarbeta för att få bolagen att bli bättre rustade för framtiden och därmed bättre investeringar anpassade till en koldioxidsnål…

2022-04-05

AP7 sätter press på tysk bilindustri och fossilbolag i Australien

AP7 har lagt aktieägarförslag i de australiensiska fossilbolagen Woodside och Santos samt i tyska Volkswagen. Gemensamt i förslagen är krav på ökad transparens kring att bolagens klimatlobbying sker i linje med Parisavtalet. Förslag till ändrad bolagsordning i Volkswagen AP7 har tillsammans med Church of England Pensions Board och fem andra investerare lagt förslag på ändring i…

2022-03-16

Bättre förståelse för naturrisker hos företag

Att som investerare förstå hur företag påverkas av och påverkar naturen och biologisk mångfald är allt viktigare för att kunna bedömma riskerna och möjligheterna i företagen. AP7 är med i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) som tillsammans tar fram ett ramverk för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. Nu har en första betaversion av ramverket lanserats. Syftet…

2022-03-14

AP7 lanserar standard för ansvarstagande klimatlobbying

AP7 har tillsammans med BNP Paribas Asset Management och the Church of England Pensions Board tagit fram en standard för ansvarstagande klimatlobbying; The Global Standard on Responsible Climate Lobbying. Standarden är framtagen med stöd från globala investerarnätverk. ”Vi har tillsammans jobbat med frågan om ansvarsfull klimatlobbying sedan 2015. Genom åren har vi lyckats få över 40 bolag att redovisa huruvida deras…

2021-03-11

Hållbarhetsrisker – en av alla andra risker

I vår hållbarhetsredovisning 2020 intervjuade vi Bo Becker, professor i finansiell teori vid Handelshögskolan i Stockholm, för att höra hans akademiska syn på hållbarhetsrisker ur ett finansiellt perspektiv. Men även hans syn som ekonom på vad som bör ge störst effekt för att vi globalt ska kunna genomföra en omställning för att uppnå klimatmålen. Hur tycker du…

2020-12-11

AP7 svartlistar kolbolag

Konjunkturrådet betonade i början av året att kolet är det centrala hotet mot klimatet. I vår artikel Mörk framtid för kolet som energikälla belyste vi att mycket av världens växthusgaser kommer från kolkraft och att det främst är i Asien det satsas på ny kolkraft. En av Konjunkturrådets huvudpunkter var just att om klimatförändringarna ska hejdas måste Kina…

2020-12-09

Mörk framtid för kolet som energikälla

Kol är en av de största källorna till växthusgaser och har därmed ingen plats bland framtidens energikällor om vi ska lyckas uppnå Parisavtalets tvågradersmål. Det är de flesta i världen överens om. I USA och Europa har kolkonsumtionen minskat med 34 procent sedan 2009 skriver The Economist i senaste numret. IEA, internationella energimyndigheten, bedömer att…