Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

AP7 svartlistar kolbolag

Konjunkturrådet betonade i början av året att kolet är det centrala hotet mot klimatet. I vår artikel Mörk framtid för kolet som energikälla belyste vi att mycket av världens växthusgaser kommer från kolkraft och att det främst är i Asien det satsas på ny kolkraft. En av Konjunkturrådets huvudpunkter var just att om klimatförändringarna ska hejdas måste Kina bli av med sitt kolberoende, Indien och Afrika måste undvika att utöka sin kolanvändning och merparten av världens kolreserver måste stanna i marken.

Som ägare till över 3 000 bolag världen över har vi ägarstyrningsverktyg att ta till för att göra vad vi kan för att påverka. Vår hållbarhetsambition är att uppnå riktiga effekter i den reala ekonomin istället för enbart i vår aktieportfölj. Ett av verktygen är svartlistning, att avyttra och namnge specifika bolag som inte lever upp till en lägstanivå vad gäller att agera ansvarsfullt. Syftet med AP7:s svartlistning är att tillsammans med andra påverkansverktyg såsom bolagsdialoger och röstning på bolagsstämmor påverka bolag att ändra ett oacceptabelt beteende.

2016 började AP7 svartlista bolag baserat på Parisavtalet. Nu har vi utökat metoden för att kunna få större effekt. Därför svartlistar AP7 nu bolag som fortsätter göra nyinvesteringar inom kolproduktion och kolkraft och därmed försvårar möjligheten vi har globalt att nå målen i Parisavtalet.

De tio kolbolag som svartlistas i ett första steg baserat på den utvecklade metoden utmärker sig med sin negativa påverkan på klimatet genom att de har stor kolproduktion och dessutom fortsätter att satsa på storskalig utbyggnad av fossil energi.

De tio kolbolagen är:

  • China Resources Power Holdings Co Ltd
  • Coal India Ltd
  • Exxaro Resources Ltd
  • Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd
  • Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
  • PT Adaro Energy Tbk
  • SDIC Power Holding Co Ltd
  • Shaanxi Coal Industry Co Ltd
  • Washington H. Soul Pattinson (New Hope Group)
  • Yanzhou Coal Mining Co Ltd

Per den 10 december 2020 är totalt 84 företag svartlistade och exkluderade från fonden som icke investeringsbara.

AP7:s svarta lista per 10 december 2020