Hoppa till innehållet
ap7 logo

Pensionsmyndighetens nya krav på fondbolag

Den 1 november börjar ett nytt avtal att gälla för fondbolag som vill vara med på premiepensionens fondtorg. Avtalet innebär hårdare krav på fondbolag för att göra fondtorget tryggare och bättre. Sparare behöver inte göra någonting med anledning av avtalet. Däremot kan det bli aktuellt med fondbyte under 2019, eftersom de fonder som inte lever upp till kraven kommer att försvinna från fondtorget. Några av de nya kraven på fondförvaltare från 1 november är...

  • Minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen.

  • Förvaltaren ska följa god sed på premiepensionsområdet.

  • Tre års verksamhetshistorik för fondförvaltaren.

  • Pensionsmyndigheten tar ut avgifter som täcker kostnader för handläggning av ansökningar och granskning.

  • Fondförvaltarens ska agera utifrån pensionsspararnas bästa intresse.

  • Minimikrav på hållbarhetsarbete.

  • Ett fondavtal per fond istället för samarbetsavtal med bolag som förvaltar flera fonder.

Alla krav hittar du i det nya fondavtalet som alla fondförvaltare måste ingå för att få finnas på premiepensionens fondtorg.

Källa: Pensionsmyndigheten