Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Miniskogar motverkar global uppvärmning

Ny studie visar att de små skogar som finns bland jordbruksmarken lagrar mer kol per yta i marken jämfört med stora skogar. Tidigare har man inte tänkt på vad småskogarna kunnat ha för syfte, men nu har man tagit prover och ser att de har större nytta än man tidigare trott.

– Värdet av dessa små skogar har tidigare inte undersökts, trots att landskapsförändringar gett oss fler små skogar i våra jordbrukslandskap, säger Alicia Valdés, en av författarna till studien.

Anledningen till att de små skogarna har bättre och fler resurser än de större skogarna beror på att deras kanter är mer exponerade. De påverkas alltså av den omgivande miljön.

– Till exempel så finns det mer mat till rådjur, såsom blåbär och småplantor från björk och ek för att skogsbrynen får mer solljus och näring från det omgivande landskapet, säger Alicia Valdés i ett pressmeddelande.

En annan sak är att jordmånen har en hög biologisk aktivitet vilket leder till att den innehåller mer kol per yta jämfört med större skogar. Det gör att de snabbare kan ta upp organiskt material och därför fungera bättre som kolsänkor. Något som är positivt när det gäller att motverka den globala uppvärmningens påverkan.

Efter studiens resultat som visar hur viktiga småskogarna är argumenterar forskarna för att det krävs fler åtgärder för att bevara deras viktiga roll i jordbrukslandskapet.

– Att bevara gamla och stora skogar är viktigt för att de har högre biologisk mångfald, men att bevara även små skogar, i synnerhet de äldre, kommer hjälpa till att öka människans välbefinnande i jordbrukslandskap. Dessa små skogar behöver bättre skydd för att säkra deras framtid, säger Alicia Valdés.