Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

#1 Rationell risk och pension – Terrance Odean, University of California at Berkeley

3 perspektiv på risk, avkastning och pension >>>

Till vår årsredovisning bad vi tre forskare att skriva varsin gästkrönika med varsitt perspektiv på risk, avkastning och pension.

Först ut är Terrance Odean som är professor vid Haas School of Business, University of California at Berkeley, och författare till flera artiklar inom finansiell beteendevetenskap. Baserat på amerikansk forskning ger han ett internationellt perspektiv på rationellt pensionssparande.

Placeringsbeslut för pensionssparandet väljer många att skjuta på och när de väl är tagna är det få som ser över dem. Investeringar för pensionen skapar ångest. Men pensions-investeringar är viktigt. Emellertid är det inte alltid uppenbart hur ett bra beslut fattas. Och när vi väl tar våra beslut, har vi ingen kontroll över hur placeringar kommer att utvecklas. Dessutom är det sannolikt att vi beskyller oss själva för en dålig investering, även om den såg lovande ut när vi bestämde oss för den.

När man pensionssparar är portföljrisken det första man måste ta ställning till. Statligt sanktionerade pensionsplaner har ofta begränsningar till att bara få placera i fonder. På så sätt skyddar man pensionssparare från de mest riskfyllda och dyraste investerings-beteendena, såsom aktiv handel med underdiversifierade aktieportföljer eller spekulation i terminer, optioner, överkomplicerade strukturerade produkter eller bitcoins.

Paradoxalt nog kan även avsaknaden av risktagande i pensionssparande också utgöra en risk. Väldiversifierade fonder med låga avgifter är bra för pensionssparande enligt Terrance Odean, professor vid Haas School of Business, University of California at Berkeley.

Riskabelt utan risk. Men paradoxalt nog kan även avsaknaden av risktagande i pensionssparande också utgöra en risk. En placering med garanterad avkastning, som exempelvis ett sparkonto, kanske inte ens håller takten med inflationen. Hur stor risk man ska ta i pensionsplanen beror på förmögenhet, ålder och andra investeringar. Den som är förmögen kan tillåta sig risker i sitt pensionssparande eftersom det sparandet är litet i förhållande till den totala förmögenheten. Den som är ung kan tilllåta sig risker i pensionssparandet eftersom det är litet i förhållande till det som fortfarande finns kvar att tjäna in och spara. Och de med statligt förmånsbestämda pensioner kan ta risker i sitt privata pensionssparande, eftersom statliga pensionslösningar internationellt sett ger en säker inkomst med en risk liknande den för statsobligationer. Det är logiskt att de med robusta pensionslösningar investerar mer i aktiefonder än obligationsfonder i sitt egna pensionssparande.

Misstag missa avgifter. Ett misstag som folk gör när de väljer aktiefonder är att de fokuserar mycket på historisk avkastning och glömmer bort avgifterna. Avgifterna är konsekventa. Det är inte avkastningen. Ett års avkastning för en fond säger inte särskilt mycket om hur skicklig den fondens förvaltare är. Men aktuella avgifter säger en hel del om framtida avgifter. Även om olika fonders avgifter vanligtvis bara skiljer sig åt med en kvarts eller halv procentenhet, leder sådana skillnader på lång sikt till väsentliga skillnader i den ackumulerade tillväxten för pensionssparandet.

Och precis som höga fondavgifter drar ned avkastningen, har avgifter till rådgivare samma effekt. Även om finansiella rådgivare kan hjälpa kunder att bedöma långsiktiga mål eller hantera komplexa finansiella situationer, vet inte rådgivarna vilka värdepappersfonder som kommer att ge överavkastning. Pensionssparare bör köpa väldiversifierade fonder med låga avgifter, och det rådet behöver man inte betala för.

Underdiversifiering vinnare och förlorare. Många underskattar diversifiering. Diversifiering minskar portföljrisker utan att minska den genomsnittliga avkastningen. Under de flesta åren tenderar de värdepappersfonder som går bäst att vara underdiversifierade, men det gäller även de fonder som går sämst. Detta medför att de placerare som jagar avkastning ofta köper underdiversifierade fonder efter ett bra år och fortsätter att äga dessa fonder under de dåliga åren.

Lyckligtvis är det ovanligt att fonder är lika underdiversifierade som de portföljer som enskilda placerare väljer när de sparar direkt i aktier. Så att placera i en fond ger i sig en hel del skydd mot de värsta utfallen.

Aktiva sparare skadar avkastning. Forskning visar att när privatpersoner köper och säljer aktier, tenderar de aktier som de köper att gå sämre än de som de säljer under nästa år. Placerare som handlar mer aktivt tjänar samtidigt betydligt mindre än de som köper och sen behåller aktierna. Och män, som tenderar att vara mer övermodiga än kvinnor, handlar mer aktivt och skadar sin avkastning genom aktiv handel.

Det finns många valmöjligheter för placerare som vill köpa aktier, och så många val kan helt enkelt bli överväldigande. Jag och min forskningspartner Brad Barber fann att många enskilda placerare ofta löser problemet med för många aktier att välja på, genom att helt enkelt köpa aktier som väcker deras uppmärksamhet. Exempelvis aktier med stora kursrörelser upp eller ned dagen eller veckan före, aktier som nämns i media och till och med de som omnämns i annonser.

Kostnaden för irrationellt beteende. Hur mycket kostar dessa irrationella beteenden för placerare? I en studie av privatplacerare i Taiwan uppskattade jag och min medförfattare att aktiv handel med aktier kostar placerare, på aggregerad nivå, motsvarande 2,2 procent av Taiwans BNP. I dessa kostnader återfinns provisioner, transaktionsskatter, dåliga aktieval och dålig marknadstiming, och det sänkte avkastningen med 3,8 procent per år för den enskilda placerarens aggregerade portfölj.

Även om vi inte kan styra framtiden, kan vi ta bra beslut redan idag. När man pensionssparar är ett bra beslut att köpa väldiversifierade fonder med låga avgifter, och för de som har förmånsbestämda pensioner, att investera mer i aktier i sitt egna pensionssparande.

Terrance Odean
Professor vid Haas School of Business, University of California at Berkeley

Referenser

  • Barber, B.M., Y. Lee, Y. Liu, och T. Odean (2009), “Just How Much Do Individual Investors Lose by Trading?” Review of Financial Studies 22:609-632.
  • Barber, B.M. och T. Odean (2000), “Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors,” Journal of Finance 55:773-806.
  • Barber, B.M. och T. Odean (2001), “Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment,” Quarterly Journal of Economics 116:261-292.
  • Barber, B.M. och T. Odean (2008) “All that Glitters: The Effect of Attention on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors,” Review of Financial Studies, 21: 785-818.
  • Barber, B.M., T. Odean, och L. Zheng (2005) “Out of Sight, Out of Mind: The Effects of Expenses on Mutual Fund Flows,” Journal of Business, 78: 2095-2119.
  • Odean, T. (1999), “Do Investors Trade too Much?” American Economic Review 89:1279-1298.
  • Odean, T. (1998) ”Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”, Journal of Finance 53: 1775-1798.
  • Strahilevitz, M., T. Odean, och B.M. Barber (2011) “Once Burned, Twice Shy: How Naïve Learning, Counterfactuals, and Regret Affect the Repurchase of Stocks Previously Sold, ” Journal of Marketing Research, 48: 102-120.